Ризики інвестування у будівництво житла

Вітаємо! Сьогодні хочеться звернути вашу увагу на один з ризиків інвестування у будівництво житла, який не є очевидним для багатьох. Гарним приводом нагадати про нього став розгляд Верховним Судом 03 жовтня 2018 року однієї судової справи за спором між власником квартири і забудовником (http://reyestr.court.gov.ua/Review/77248769).

Як відомо, одним з найпоширеніших способів інвестування будівництва житла є фонди фінансування будівництва (ФФБ). Так, громадянин у жовтні 2013 року уклав договір про участь у Фонді фінансування будівництва. 11 червня 2014 року він набув права та обов’язки за цим договором. Цього ж дня фонд видав довідку про його право на набуття у власність об’єкта інвестування – спірної квартири.

Згодом будинок ввели в експлуатацію 26 травня 2015 року на підставі відповідної декларації. Однак через тривале неприйняття інвестором квартири (понад півроку) 8 грудня 2015 року від нього було відкріплено об’єкт інвестування. Згодом забудовник продав помешкання іншій особі, яка набула право власності на нерухомість згідно з відповідним свідоцтвом. В суді інвестор просив визнати відкріплення протиправним та скасувати свідоцтво про право власності нового власника квартири.

При розгляді цієї справи Верховний Суд зазначив, що ч. 12 ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» передбачено, що якщо довіритель виконав усі зобов’язання перед управителем ФФБ, але протягом двох місяців після введення об’єкта будівництва в експлуатацію без поважних причин не підписує акт прийому-передачі закріпленого за ним об’єкта інвестування і не подав у письмовій формі свої зауваження щодо невиконання забудовником своїх зобов’язань по об’єкту будівництва та об’єкту інвестування відповідно до ст. 19 цього Закону, управління майном припиняється та управитель відкріплює від довірителя об’єкт інвестування і всі закріплені за ним вимірні одиниці цього об’єкта інвестування.

29 травня 2015 року забудовник повідомив інвестора про введення об’єкта в експлуатацію у спосіб, передбачений згаданим договором – шляхом розміщення повідомлення на офіційному сайті проекту. Отже саме з цього часу починається відлік двомісячного строку для підписання акта прийому-передачі закріпленого за позивачем об’єкта інвестування, а не з дня отримання позивачем листа про введення будинку в експлуатацію, оскільки законом передбачено інше.

Отже, краще вчитися на чужих помилках. Інвестору, що бере участь у ФФБ, важливо пам’ятати, що непідписання ним акта прийому-передачі об’єкта інвестування у встановлений законом строк – два місяці, без поважних причин є підставою для відкріплення від нього об’єкта інвестування. З цієї причини забудовник має законне право продати закріплений за Вами об’єкт інвестування іншій особі. І цей строк починається не з дня повідомлення інвестора про введення будинку в експлуатацію, а з дня введення об’єкта будівництва в експлуатацію.

Таким чином, на прикладі цієї справи рекомендуємо всім іншим інвесторам у будівництво нерухомості через участь у Фонді фінансування будівництва уважно стежити за інформацією про введення об’єкта будівництва в експлуатацію і дотриманням ними двомісячного строку для підписання акта прийому-передачі. Будьте уважні у своїх інвестиціях!

Читати Моніторинг