То чи правомірно вносити до вже затвердженого плану-графіку документальних планових перевірок нових платників?

У ДФС оприлюднили чергове оновлення до плану перевірок на 2019. Зміни внесено до Розділу IV плану-графіка «Документальні планові перевірки платників податків – юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати ПДФО, військового збору та ЄСВ» з урахуванням коригування (березень 2019 р.) 26.03.2019.

Крім того, у березні цього року вже було внесено зміни у Розділ І плану-графіка «Документальні планові перевірки платників податків – юридичних осіб» та Розділ ІІ плану-графіка «Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів».

Втім, чи правомірні такі коригування затвердженого річного плану-графіку документальних перевірок та чи правомірні будуть планові перевірки платників, яких не було у початковому варіанті плану-графіку перевірок?

На здійснення заходів контролю органами ДФС (крім митного контролю на кордоні) поширюється дія Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом України та міжнародними договорами.

Так, відповідно до вимог ПК України документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок на поточний рік, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДФС, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

Дотримуючись вказаних вимог ДФС України 22 грудня 2018 року оприлюднила на своєму офіційному веб-сайті план-графік проведення планових документальних перевірок на поточний рік.

ПК України передбачає, що порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відповідно до Порядку формування та затвердження плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків,  оновлення річного плану-графіка здійснюється у разі його коригування територіальними органами ДФС.

Згідно з вказаним Порядком проекти річних планів-графіків складаються територіальними органами ДФС не пізніше 01 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки, квартальних планів-графіків- не пізніше 20 числа останнього місяця поточного кварталу засобами інформаційно-телекомунікаційних систем ДФС. Проекти коригування планів-графіків у разі здійснення такого коригування формуються територіальними органами ДФС не пізніше 03 числа кожного місяця поточного року, починаючи з другого місяця поточного року, засобами інформаційно-телекомунікаційних систем ДФС.

Після остаточного узгодження проектів планів-графіків (коригування планів-графіків) територіальні органи ДФС надають департаментам аудиту та податків і зборів з фізичних осіб засобами АІС “Управління документами” плани-графіки (коригування планів-графіків) з відповідними додатками та обґрунтування підстав включення платника податків до плану-графіка (коригування плану-графіка).

Разом з тим, відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни найменування суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок.

Враховуючи вимоги вищезазначеного Закону, який має вищу юридичну силу у порівнянні вказаним Порядком (у разі їх суперечності має застосовуватись Закон) у податкових органів відсутні повноваження щодо коригування у поточному році вже сформованого і затвердженого річного плану-графіка проведення перевірок шляхом включення до нього нових платників податків, тобто допускається здійснення коригування, лише:

  • у разі зміни найменування платника;
  • у разі виправлення допущених технічних помилок.

За таких обставин, проведення планових документальних перевірок платників податків, яких не було у плані-графіку перевірок станом на 25 грудня року, що передує поточному є протиправним. Наразі така позиція підтримана у постанові Шостого апеляційного адміністративного суду від 26.02.2019 у справі 810/2099/18 (у цій справі податковій відмовлено у відкритті касаційного провадження, отже рішення апеляційного суду є остаточним) у рішенні Одеського окружного адміністративного суду від 19.02.2019 у справі № 420/6371/18.

Однак, готуючись до захисту своїх  прав у суді платнику варто врахувати,  що план-графік складається із планів-графіків територіальних органів ДФС та затверджується Головою ДФС. Затверджений план-графік є обов’язковим для виконання всіма підрозділами територіальних органів ДФС.

Тому, приймаючи наказ про проведення планової перевірки платника податків, контролюючий орган не перевіряє обґрунтованість включення такого платника податків до плану-графіку проведення планових документальних перевірок, адже для нього достатньою умовою для прийняття такого наказу є наявність платника податків у відповідному плані-графіку.

Отже, формуючи позовні вимоги варто оскаржувати не лише сам наказ на проведення планової перевірки, а й протиправність включення платника до плану-графіку проведення планових документальних перевірок на поточний рік, зокрема: оскаржувати дії контролюючого органу щодо формування проекту коригування плану-графіку проведення планових документальних перевірок на поточний рік в частині включення до такого плану-графіку відомостей про платника, а також рішення ДФС України про затвердження цього проекту коригування.

Марія Мильнікова, Партнер, адвокат

Підписатись на Моніторинг