Дата підготовки матеріалу: 2010-04-30

Автор статті: Павло Орел Адвокат

Видання в якому опубліковано: «ЛІГА ЗАКОН»

Держфінпослуг повідомило фінансову установу (ломбард) про проведення планової перевірки-інспекції. У перший день перевірки директору фінансової установи було вручено письмовий запит про надання інспекційній групі належно засвідчених копій документів, зокрема, реєстраційних, фінансової звітності, первинних бухгалтерських документів, копій договорів, укладених за останні два роки та ін. При цьому тільки договорів підприємством за останні 2 роки було укладено понад 80 тис. Усього перелік складається з двадцяти двох пунктів та дванадцяти підпунктів загальних назв документів, що по суті є переліком усіх документів, які тільки можуть бути на підприємстві. Строком пред'явлення засвідчених копій зазначено наступний день перевірки. Чи правомірним є даний письмовий запит?

Переглядів: 7728    Рейтинг статті:За договором підприємство А щомісяця нараховує на користь підприємства Б (обидві компанії – резиденти, платники податку на прибуток) роялті за право користування торговою маркою. Фактична ж виплата сум роялті здійснюється набагато пізніше, що також передбачено договором. В який період можна включити суму роялті до валових витрат: в період їх нарахування (тобто за правилом першої події) чи після оплати (саме на цьому наполягають співробітники ДПІ)?

Дата підготовки матеріалу: 2010-05-28

Автор статті: Юлія Литвин, Юрист

Видання в якому опубліковано: «ЛІГА ЗАКОН»

Згідно з п. 1.30 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (далі – Закон про прибуток) роялті – це платежі будь-якого виду, одержані як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення; за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Переглядів: 6335    Рейтинг статті:Платником податків своєчасно не було включено до складу валового доходу умовно нараховані відсотки на суму поворотної фінансової допомоги. Однак до моменту податкової перевірки зазначена помилка була самостійно виправлена, але без сплати до бюджету фінансової (штрафної) санкції у розмірі 5 %. Враховуючи зазначене та на підставі пп. 17.1.3 Закону № 2181 орган ДПС за результатами перевірки прийняв податкове повідомлення-рішення, яким визначив суму податкового зобов'язання за платежем «податок на прибуток» у розмірі 20000 грн., з яких основний платіж – 0 грн., штрафні (фінансові) санкції – 20000 грн. Чи правомірні дії податкового органу? 

Дата підготовки матеріалу: 2010-05-28

Автор статті: Сергій Єфімов  Адвокат, аудитор

Видання в якому опубліковано: «ЛІГА ЗАКОН»

Як слідує із змісту питання, визначена у податковому повідомленні-рішенні податковим органом сума 20000 грн. є штрафною (фінансовою) санкцією, нарахованою на підставі пп. 17.1.3 Закону № 2181. Однак даним підпунктом передбачено, що у разі коли контролюючий орган самостійно донараховує суму податкового зобов'язання платника податків за підставами, викладеними у пп. «б» пп. 4.2.2 цього Закону, такий платник податків зобов'язаний сплатити штраф у розмірі десяти відсотків від суми недоплати (заниження суми податкового зобов'язання).

Переглядів: 6437    Рейтинг статті:Дата підготовки матеріалу: 2010-05-31

Автор статті: Павло Орел  Адвокат

Видання в якому опубліковано: «ЛІГА ЗАКОН»

Відповідно до п. 1.15 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV (далі – Закон про ПДФО) податковим агентом є юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ) або фізична особа чи представництво нерезидента – юридичної особи, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону. Податковим агентом, зокрема, є фізична особа, що є суб'єктом підприємницької діяльності чи здійснює незалежну професійну діяльність, яка використовує найману працю інших фізичних осіб, щодо виплати заробітної плати (інших виплат та винагород) таким іншим фізичним особам.

Переглядів: 7628    Рейтинг статті:Дата підготовки матеріалу: 2010-06-21

Автор статті: Юлія Литвин, Юрист 

Видання в якому опубліковано: «ЛІГА ЗАКОН»

За загальноприйнятим правилом, авторське право на твір виникає внаслідок самого факту його створення. Це означає, що для того, щоб у автора виникло авторське право, не вимагається виконання жодних формальностей. Діє презумпція авторства, що означає, що за відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору. 

Переглядів: 7593    Рейтинг статті: