Під час проведення ДПІ планової виїзної документальної перевірки підприємство надавало перевіряючим всі необхідні документи. Однак по закінченні строку проведення перевірки – 26.05.2010 р., замість акта (довідки) про результати перевірки, підприємство отримало лист від інспекції, в якому зазначається, що планова документальна перевірка призупиняється у зв'язку з тим, що не було надано жодних документів.  Чи правомірні дії податкової інспекції, які подальші наслідки може мати призупинення перевірки та як підприємство може себе захистити? 

Автор: Павло Орел , Адвокат

Видання в якому опубліковано: «ЛІГА ЗАКОН»

Дата підготовки матеріалу: 2010-07-16

Відповідаючи на поставлені питання, хотілося б рекомендувати господарюючим суб'єктам під час перевірки контролюючими органами вимагати від членів перевірочної бригади розписки про отримання ними документів на перевірку. Такі розписки дадуть можливість довести факт того, що підприємством своєчасно надавались необхідні для перевірки документи та пояснення. Крім того, рекомендуємо кожного робочого дня надавати членам перевірочної бригади Журнал відвідання суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами, для здійснення в ньому запису. Порядок ведення Журналу реєстрації перевірок затверджено наказом Держкомпідприємництва від 10.08.98 р. № 18 (далі – Порядок № 18).
У п. 7 Порядку № 18 зазначено, що представник контролюючого органу перед початком перевірки повинен обов'язково зробити запис у журналі, заповнюючи всі передбачені графи, та поставити свій підпис.
Отже, Порядок № 18 не забороняє платнику податків вимагати, і скоріш зобов'язує представника контролюючого органу розписуватись в журналі не тільки в перший день перевірки, а й перед початком перевірки кожного робочого дня.
В ході перевірки платник податків може також скористатись умовами п. 9 Порядку № 18, в якому визначено, що відмова особи, яка здійснює перевірку, від підпису в журналі є підставою для недопущення її до проведення перевірки.
Наявність в журналі підписів є доказом присутності та/або відсутності певних членів перевірочної бригади у конкретний день перевірки платника податків. А тому посилання перевіряючих на те, що документи їм не надавались у день, коли вони були відсутні на перевірці, не є переконливими. 
Стосовно призупинення перевірки слід зазначити, що чинним законодавством така можливість раніше не передбачалась. Право органів податкової служби зупинити перевірку з'явилось лише з 16.06.2010 р. – з дати набрання чинності Законом України від 20.05.2010 р. № 2275-VI, яким були внесені відповідні доповнення до ст. 111 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90 р. № 509-XII (далі – Закон № 509-XII). А саме, проведення планової або позапланової виїзної перевірки може бути зупинено на термін не більше 30 робочих днів за рішенням керівника податкового органу, яке оформляється наказом, з подальшим її поновленням на невикористаний строк.
Як бачимо, доповнення набрали чинності після спливу граничного терміну закінчення перевірки. 
У свою чергу, згідно з ч. 1 ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
Частиною 2 ст. 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Отже, право податкового органу зупинити перевірку поширюється лише на перевірки, строк проведення яких не закінчився станом на 16.06.2010 р. Таким чином, державна податкова інспекція в даному випадку не мала права зупинити перевірку, яка повинна була закінчитись у термін 26.05.2010 р.
Порядком оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженим наказом ДПАУ від 10.08.2005 р. № 327 (далі – Порядок № 327), не передбачено випадку складання податковим органом акта, якщо платником податків не надано до перевірки жодних документів. Такі дії податковий орган розглядає як відмову суб'єкта господарювання від проведення планової або позапланової виїзної перевірки. А тому, відповідно до п. 1.11 Порядку № 327, складається акт відмови від допуску до перевірки.
Розглянемо, чим загрожує суб'єкту господарювання складання акта про відмову від проведення перевірки за наявності підстав для її проведення, визначених законами України.
Згідно з пп. 9.1.2 «г» Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III може бути застосовано арешт активів платника податків, якщо такий платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб податкового органу до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів або пов'язані з отриманням інших об'єктів оподаткування, електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку або з використанням карток платіжних систем, вагокасових комплексів, систем та засобів штрихового кодування.
У свою чергу, у п. 9 ст. 11 Закону № 509-XII між іншого зазначено, що при проведенні арешту активів платника податків на підставі рішення суду органи ДПС мають право вилучати оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів із складенням опису, який скріплюється підписами представника органу державної податкової служби та платника податків, і залишенням копій таких документів платнику податків.
Таким чином, податковий орган може накласти арешт на активи підприємства та звернутись до суду за постановою про вилучення всіх оригіналів документів підприємства, що може паралізувати його роботу.
У ч. 7 ст. 19 Господарського кодексу України зазначено, що суб'єкт господарювання має право на одержання інформації про результати інспектування і перевірок його діяльності не пізніш як через тридцять днів після їх закінчення, якщо інше не передбачено законом. Дії та рішення державних органів контролю та нагляду, а також їх посадових осіб, які проводили інспектування і перевірку, можуть бути оскаржені суб'єктом господарювання у встановленому законодавством порядку.
Згідно з п. 4.2 Порядку № 327 акт виїзної планової перевірки для суб'єктів малого підприємництва складається у двох примірниках та підписується протягом 3-х робочих днів з дня, наступного за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку. Тобто, акт (довідка) про результати планової виїзної документальної перевірки суб'єкта господарювання, що закінчилась 26.05.2010 р., мав бути підписаний протягом наступних 3-х робочих днів, а саме до 31.05.2010 р. включно.
Тому суб'єкту господарювання слід захищати свої права та законні інтереси шляхом звернення до суду з позовом про визнання дій контролюючого органу протиправними.
 

Переглядів: 11921