Після порушення провадження у справі про банкрутство боржника, останній вирішив її припинити, домовившись з ініціюючим кредитором і оплативши йому частину грошових вимог. Чи буде таке часткове задоволення грошових вимог достатньою підставою для припинення

Автор: Богдан Дутковський, Юрист

Видання в якому опубліковано: «ЛІГА ЗАКОН»

Дата підготовки матеріалу: 2010-06-15

Згідно з ч. 1 ст. 11 Закону про банкрутство господарський суд, після винесення ухвали про порушення провадження у справі, зокрема, призначає дату підготовчого засідання господарського суду, яке має відбутися не пізніше, ніж на тридцятий день з дня прийняття заяви про порушення справи про банкрутство. Відповідно до ч. 5 ст. 11 Закону про банкрутство у підготовчому засіданні господарський суд зобов'язує заявника подати до офіційних друкованих органів у десятиденний строк за його рахунок оголошення про порушення справи про банкрутство. З моменту цієї публікації, на підставі ч. 15 ст. 11 та ч. 1 ст. 14 Закону про банкрутство в справу про банкрутство можуть заявлятися інші конкурсні кредитори.
Таким чином, з моменту відкриття провадження у справі про банкрутство до публікації відповідного оголошення проходить строк, який триває близько місяця та протягом якого в справі про банкрутство не існує інших учасників, окрім ініціюючого кредитора та боржника. Якщо ж боржник бажає припинити провадження у справі про банкрутство якомога швидше, то задовольняти грошові вимоги ініціюючого кредитора необхідно саме в цей період часу – до моменту проведення підготовчого засідання.
Потрібно зазначити, що важливу роль у чіткому визначенні наслідків такого задоволення відіграє мораторій на задоволення вимог кредиторів. Нагадаємо, відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону про банкрутство в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається, зокрема, про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів. Отже, в період між датою винесення ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство та датою проведення підготовчого засідання вже діє мораторій, що означає, що боржнику забороняється задовольняти будь-яку конкурсну заборгованість, тобто здійснювати платежі конкурсним кредиторам. З огляду на це можна дійти висновку, що сплата боргу кредитору, який ініціював порушення провадження у справі про банкрутство та який також є конкурсним, до підготовчого засідання буде здійснено з порушенням правил мораторію.
Однак, це не завжди так. В ч. 11 ст. 11 Закону про банкрутство передбачено можливість припинення провадження у справі про банкрутство на підготовчому засіданні, на підставі ст. 40 цього Закону. Зокрема, на підготовчому засіданні господарський суд повинен проаналізувати наявність ознак неплатоспроможності боржника, про що зазначено в абз. 1 п. 8.2 Рекомендацій ВГСУ від 04.06.2004 р. № 04-5/1193 і підтверджено в абз. 1 п. 70 постанови Пленуму ВСУ від 18.12.2009 р. № 15. У свою чергу, однією з ознак неплатоспроможності є вимога в існуванні грошового зобов'язання боржника перед кредитором в розмірі мінімум 300 мінімальних розмірів законодавчо встановлених заробітних плат. Отже, боржник, знаючи, що господарський суд перевірятиме цю ознаку неплатоспроможності, може частково оплатити грошові вимоги ініціюючого кредитора, щоб на дату підготовчого засідання ця сума була меншою.
Чи буде така оплата зі сторони боржника гарантією, що суд припинить провадження у справі про банкрутство? Ні. Про це чітко сказано в абз. 2 п. 70 постанови Пленуму ВСУ від 18.12.2009 р. № 15, де зазначено, що часткове задоволення боржником грошових вимог ініціюючого кредитора вже після порушення провадження у справі про банкрутство не є законною підставою для припинення провадження у справі. Такі дії боржника порушують правила мораторію.
Отже, ВСУ вважає порушенням правила мораторію лише часткове задоволення боржником вимоги ініціюючого кредитора. Причому незалежно від розміру. Це підтверджується і судовою практикою, яка сформувалася з цього питання. Так, в постанові ВГСУ від 19.12.2006 р. у справі № 2-5/8045-2006 часткове задоволення боржником грошових вимог ініціюючого кредитора визнано таким, що порушує правила мораторію. 
Цим самим ВСУ дав підстави вважати, що повне задоволення грошових вимог ініціюючого кредитора боржником не буде порушенням правила мораторію та буде законною підставою для припинення провадження у справі про банкрутство. Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 40 Закону про банкрутство господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо боржник виконав усі зобов'язання перед кредиторами. У свою чергу і судова практика (зокрема, постанова ВГСУ від 04.04.2006 р. у справі № 10/114-8/211, яка залишена в силі рішенням ВСУ), одностайна в тому, що повне задоволення боржником грошових вимог ініціюючого кредитора до підготовчого засідання є правомірним, а отже і припинення провадження у справі про банкрутство можливе.
Таким чином, можна зробити наступні висновки:
1) часткове задоволення боржником грошових вимог ініціюючого кредитора не буде гарантією припинення провадження у справі про банкрутство, оскільки вважатиметься таким, яке здійснене з порушенням правила мораторію на задоволення вимог кредиторів;
2) повне погашення боржником грошових вимог ініціюючого кредитора буде гарантією припинення провадження у справі про банкрутство на підставі п. 7 ч. 1 ст. 40 Закону про банкрутство, оскільки вважатиметься таким, яке здійснене без порушень правила мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Переглядів: 10414