Чи є можливим перенесення (зміна) строків проведення планової виїзної перевірки платника податків органом державної податкової служби?

Автор: Богдан Дутковський, Юрист

Видання в якому опубліковано: «ЛІГА ЗАКОН»

Дата підготовки матеріалу: 2010-07-14

Визначення планової виїзної перевірки міститься в ч. 1 ст. 111 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90 р. № 509-XII (далі – Закон про ДПС), в якій зазначено, що плановою виїзною перевіркою вважається перевірка платника податків щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати ним податків та зборів (обов'язкових платежів), яка передбачена у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за місцезнаходженням такого платника податків чи за місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така планова виїзна перевірка.
Як бачимо, планова виїзна перевірка передбачається в планах роботи органу ДПС, тож для відповіді на питання щодо можливості перенесення строків її проведення, потрібно дати відповідь про можливість внесення змін до плану роботи органу ДПС. 
Питання внесення змін до плану роботи органу ДПС регулюється, зокрема, Порядком координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів), затвердженим постановою КМУ від 21.07.2005 р. № 619 (далі – Порядок № 619), а також Методичними рекомендаціями щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків, затвердженими наказом ДПАУ від 27.05.2008 р. № 355 (далі – Методрекомендації № 355).
 
Так, відповідно до п. 2 Порядку № 619 планові виїзні перевірки органами ДПС здійснюються згідно з планами-графіками, формування яких здійснюється щокварталу всіма контролюючими органами за місцезнаходженням суб'єкта господарювання чи за місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка. При формуванні планів-графіків контролюючі органи встановлюють і погоджують строки проведення планових виїзних перевірок, що не перевищують відповідні строки, передбачені ст. 111 Закону про ДПС. Як визначено п. 3 Порядку № 619, заміна в планах-графіках планових виїзних перевірок суб'єкта господарювання, діяльність якого підлягає перевірці, та зміна строків їх проведення забороняється, крім випадків виникнення об'єктивних обставин (ліквідація, банкрутство суб'єкта господарювання, припинення його діяльності на тривалий час, обставини непереборної сили тощо).
У свою чергу, про можливість перенесення строків проведення планової виїзної перевірки зазначається і в п. 1.17 Методрекомендацій № 355. Так, у разі неможливості розпочати перевірку у зв'язку із причинами, які унеможливлюють її проведення (зокрема вилучення або викрадення документів платника податків (за наявності підтверджуючих документів), хвороба, відпустка або відрядження платника податків (посадових осіб платника податків), відсутність інших посадових осіб, уповноважених відповідно до законодавства вести податковий облік та звітність, представляти інтереси платника податків), та після вжиття відповідних заходів підрозділом, який проводить (очолює) перевірку, складається акт довільної форми. В акті викладаються причини неможливості розпочати перевірку у терміни, визначені в направленні на її проведення, та робиться відповідний запис про здійснення зазначеної перевірки після усунення причин, які призвели до неможливості її проведення. Цей акт фіксується у спеціальному журналі реєстрації актів відповідно до встановленого порядку оформлення та реалізації матеріалів перевірок органами державної податкової служби. При здійсненні планової виїзної перевірки після визначених у плані-графіку термінів її проведення, повідомлення платнику податків повторно не надсилається та виписується нове направлення на перевірку із зазначенням нової дати початку та закінчення її проведення з дотриманням тривалості її проведення, визначеної відповідно до плану-графіка. При цьому в акті перевірки обов'язково викладаються обставини, які призвели до порушення термінів проведення такої перевірки, визначених у повідомленні про проведення перевірки.
Таким чином, з усього вищенаведеного можна зробити наступні висновки:
по-перше, за загальним правилом зміна строків проведення планових виїзних перевірок платника податків органом ДПС забороняється;
по-друге, передбачена можливість перенесення строків у виключних випадках, таких як банкрутство, ліквідація платника податків, обставини непереборної сили та інші обставини, які унеможливлюють проведення перевірки.
Насамкінець варто зазначити, що зацікавленим та відповідно ініціюючим суб'єктом перенесення строків проведення планової виїзної перевірки, як правило, є сам платник податків, а вирішувати, переносити строки її проведення чи ні, буде орган ДПС. Тому першому з них необхідно в достатній мірі подбати про забезпечення відповідних доказів та аргументів, що свідчили б про дійсну необхідність перенесення строків проведення планової виїзної перевірки, адже орган ДПС зовсім не зобов'язаний задовольняти подібне прохання. Більше того, задовольнити таке прохання платника податку органу ДПС дуже не просто, адже по суті порушується план-графік проведення планових виїзних перевірок, тому аргументи на таке перенесення повинні бути дійсно вагомі.

Переглядів: 10274