Заборона суперечливої поведінки у практиці ВС

Вітаємо Вас!

Те, що у складі Верховного Суду більше 16% науковців, все більше відображається у судових рішеннях. Так, нещодавно об’єднана палата Касаційного цивільного суду ВС при прийнятті постанови у справі № 390/34/17 застосувала доктрину venire contra factum proprium (заборони суперечливої поведінки), яка базується ще на римській максимі – «non concedit venire contra factum proprium» (ніхто не може діяти всупереч своїй попередній поведінці).

В основу цієї доктрини закладено правило, згідно із яким поведінкою, яка суперечить добросовісності та чесній діловій практиці, є, зокрема, поведінка, що не відповідає попереднім заявам або поведінці сторони, за умови, що інша сторона, яка діє собі на шкоду, розумно покладається на них.

За матеріалами справи, 19.11.2007 укладено договір оренди землі, за яким орендодавець передала в оренду належну їй земельну ділянку строком на 10 років. Після смерті орендодавця зазначену земельну ділянку успадкував позивач, який 24.12.2013 уклав з орендарем додаткову угоду до договору оренди землі від 19.11.2007, згідно з якою, зокрема, збільшено розмір орендної плати. У 2017 році позивач звернувся до суду, обґрунтовуючи позовні вимоги тим, що договір оренди зареєстрований майже через місяць після смерті орендодавця, а тому він не набув чинності і не є укладеним, з огляду на що орендар має повернути позивачу земельну ділянку із незаконного володіння.

Верховний Суд у цій справі вважав очевидним, що поведінка позивача, який у 2013 році уклав додаткову угоду до договору оренди землі 2007 року, а в 2017 році пред’явив позов про визнання договору оренди землі 2007 року неукладеним, суперечать його попередній поведінці (укладенню додаткової угоди та отриманню плати за користування земельною ділянкою) і є недобросовісною. Тому Верховний Суд не знайшов підстав для задоволення позову.

Гадаємо, що за такого підходу має суттєво зменшитись кількість судових рішень, якими договори визнавались недійсними (чи констатувалось, що вони є неукладеними) суто з формальних підстав. Наразі правові позиції судів дедалі більше обґрунтовуються засадами справедливості та добросовісності.

Підтвердженням цьому є і вміщена у сьогоднішньому Моніторингу практика ВС щодо здійснення права користування чужою земельною ділянкою (сервітут, емфітевзис, суперфіцій), а також постанова ВС щодо виникнення податкових зобов’язань зі сплати акцизного податку з роздрібного продажу пального. Ще із Моніторингу дізнаєтесь про нові заходи з лібералізації валютного регулювання, документальне оформлення створення сімейного фермерського господарства без реєстрації юрособи, про штрафи з 24.05.2019 за «євробляхи» та багато чого іншого.

Ірина Висіцька, Партнер, адвокат

Підписатись на Моніторинг