Вимога проведення інвентаризації у присутності податківців законна?

Як відомо, під час проведення перевірок фіскали мають право вимагати від платників податків, що перевіряються, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки. Таке право контролюючим органам надають положення пп. 20.1.9 ПК України. При цьому, майже завжди, контролери вимагають проведення такої інвентаризації у присутності перевіряючих. Та чи є вказана вимога обов’язковою до виконання платником податків та які наслідки можуть бути у разі відмови?

Платник податків відповідно до п.16.1.9 ПК України має обов’язок виконувати законні вимоги посадової особи контролюючого органу. Згідно з абз. 6 п. 7 р. І Положення від 02.09.2014 № 879 проведення інвентаризації є обов’язковим, на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації. У цьому випадку інвентаризація має розпочатися у строки та в обсязі, зазначені у належним чином оформленому документі цього органу, але не раніше дня отримання підприємством відповідного документа.

Разом з тим, форма вимоги контролюючого органу про проведення інвентаризації або ж обов’язкові вимоги до її оформлення та змісту ПК України та іншими нормативно-правовими актами не встановлені.

Однак, керуючись загальними вимогами, визначеними у п.42.1 ПК України щодо документів, адресованих контролюючим органом платнику податків,  вимога про проведення інвентаризації має бути складена у письмовій формі (зазвичай оформлюється у формі листа) та підписана посадовими особами, що проводять документальну перевірку або керівником контролюючого органу/його заступником/уповноваженою особою. Вручають таку вимогу платнику податків (керівнику платника податків або уповноваженій ним особі) під підпис або надсилають рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Отже, отримавши під час перевірки від контролерів вимогу про проведення інвентаризації платник податків зобов’язаний її провести.  У свою чергу, відмова платника податків від проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки) відповідно до пп.94.2.8 ПК України є підставою для застосування адміністративного арешту його майна.

Втім, якщо фіскали вимагали проведення інвентаризації у їх присутності, а ви провели інвентаризацію без участі перевіряючих та дотримали певних умов, – підстави для арешту майна будуть відсутні.

Так, зокрема, згідно з положеннями п. 1 р. ІІ Положення № 879 для проведення інвентаризації на підприємстві розпорядчим документом керівника підприємства створюється інвентаризаційна комісія із представників апарату управління підприємства, бухгалтерської служби (представників аудиторської фірми, централізованої бухгалтерії, суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку на підприємстві на договірних засадах) та досвідчених працівників підприємства, які знають об’єкт інвентаризації, ціни та первинний облік (інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, товарознавці, економісти, бухгалтери). Інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства (його заступник) або керівник структурного підрозділу підприємства, уповноважений керівником підприємства. У разі проведення інвентаризації за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації, посадові особи відповідного органу (за їх згодою) можуть бути присутні під час проведення інвентаризації.

Враховуючи положення вищевказаних норм присутність контролерів при інвентаризації можлива, але не обов’язкова, а  вимоги останніх щодо забезпечення платником податків проведення інвентаризації у присутності посадових осіб контролюючого органу не передбачені законом.

Таким чином, платник податків  вправі провести інвентаризацію самостійно, не допустивши фіскалів до проведення інвентаризації, незважаючи на їх вимогу.

При цьому, належною підставою для застосування арешту майна відповідно до пп.94.2.8 ПК України є відмова платника податків взагалі від проведення інвентаризації, а не відмова від її проведення у присутності посадових осіб контролюючого органу. Таку правову позицію висловив Верховний Суд у своїй постанові від 13.02.2019 у справі № 820/817/17 (провадження № К/9901/31288/18),  відмовивши податківцям у підтверджені обґрунтованості умовного адміністративного арешту майна платника податків.

Проте, аби недопуск контролерів до проведення інвентаризації неможливо було розцінити як відмову у проведенні такої інвентаризації та не надати фіскалам обгрунтованих підстав для застосування арешту майна, платнику необхідно вжити певних заходів.

Так, у строки для здійснення інвентаризації, зазначені у вимозі щодо її проведення, платнику варто письмово повідомити податківців про здійснення такої інвентаризації. Зокрема, надати до контролюючого органу належним чином засвідчені копії  документів щодо призначення комісії із проведення інвентаризації та про результати такої (інвентаризаційні описи товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, відомості, протоколи). Про отримання таких документів контролери мають вказати в акті (довідці) перевірки, а самі документи будуть інформативним додатком до акта (довідки) перевірки.

Вказане буде доказом відсутності відмови у проведені інвентаризації та унеможливить застосування адміністративного арешту майна платника.

P.S. також у нашому Моніторингу від сьогодні  читайте про податкові наслідки списання ТМЦ, знищених при пожежі; про визначення ліквідаційної вартості ОЗ та необоротних активів; про нові предмети перевірки Держпраці та багато іншого.

Марія Мильнікова, Партнер, адвокат

Підписатись на Моніторинг