ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ ЯК ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ

Чому суми відшкодування матеріальної чи моральної шкоди не можуть вважатися доходом – в матеріалі Олександра Єфімова, Керуючого Партнера, адвоката, аудитора, кандидата юридичних наук,  доцента: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/73755/1/Yefimov_vidshkoduvannia_mainovoi_shkody.pdf