Помилки держави не можуть виправлятися за рахунок інших осіб

Допущення помилок при здійсненні будь-якої діяльності властиве абсолютно всім особам, як кажуть, не помиляється лише той, хто нічого не робить. Тому боятися помилок точно не варто, варто навчитися отримувати з них користь – правильно аналізувати з метою моделювання ситуації у майбутньому так, щоб не допустити помилку повторно. А ще слід слідкувати за тим, щоб наслідки чужої помилки не нести самому.

Неодноразово Європейський Суд звертав увагу на принцип «належного урядування», відповідно до якого ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються. Тобто, якщо державний орган надав дозвіл, здійснив виплату, зареєстрував документи тощо внаслідок помилки, то це ніяк не повинно впливати на особу щодо якої було допущено помилку. Відповідно, не можна скасовувати видані документи, вимагати повернення отриманого такою особою тощо. Якщо ж такі дії порушують права інших осіб, то компенсація такого порушення повинна здійснюватися саме за кошти держави, а не особи щодо якої допущено помилку.

Суди України також вже навчилися застосовувати принцип «належного урядування» при вирішенні спорів. Наприклад, Верховний Суд у справі за позовом міської ради до Управління державного архітектурно-будівельного контролю Товариства про скасування реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації… зробив наступні висновки: зареєструвавши оскаржувану декларацію про готовність об’єкта до експлуатації, органи ДАБІ діяли як суб’єкт владних повноважень та в силу покладених на них законом обов’язків мали перевірити як сам об’єкт нерухомого майна, який вводився в експлуатацію, так і підстави такого введення, а також відомості, зазначені в самій декларації, про готовність об’єкта до експлуатації.

Посилаючись на принцип «належного урядування» і практику Європейського Суду, Верховний Суд зазначив, що право власності на нежитлове приміщення було набуте Товариством в результаті проведення державними органами законодавчо встановлених процедур. А отже, відповідальність за вказані процедури не може покладатися на Товариство, яке розраховувало на їх належність та легітимність (Постанова від 12.06.2019 у справі № 916/1986/18).

Тому, не потрібно боятися ані своїх, ані чужих помилок, потрібно навчитися їх правильно аналізувати, у тому числі й правильно визначати відповідальну особу та не перекладати свою вину на третіх осіб, навіть якщо такою відповідальною особою виявиться держава.

Марина Костенко, Адвокат, Партнер

Підписатись на Моніторинг