Перспективи штатного юриста в суді

Вітаємо Вас!

Ви, напевно, вже чули про намір влади скасувати адвокатську монополію на представництво інтересів в суді. На реалізацію цього наміру було ухвалено Закон № 390, який набрав чинності 29.12.2019.

Завдяки вказаному Закону у всіх процесуальних кодексах з’явилася норма, згідно із якою самопредставництвом юридичної особи є не лише участь у справі її керівника чи особи, уповноваженої на це статутом, а й особи, якій таке право надано положенням юрособи чи трудовим договором (контрактом).

Відтак, наведена норма начебто дозволяє штатному юристу чи працівникові певного відділу (департаменту) в силу виконання трудових обов’язків на підставі довіреності представляти інтереси юридичної особи в судових установах.

Однак практичне застосування Закону № 390 виявилося не таким уже й однозначним. До розгляду переважної частини справ суди, як і раніше, не допускають юристів, які не мають статусу адвоката.

Мотивують судді такі свої рішення тим, що Законом № 390 не внесено змін до Конституції України, яка все ще передбачає адвокатську монополію на представництво інтересів осіб у всіх справах, окрім малозначних.

Такої думки дотримується Господарський суд Чернігівської області у справі № 927/995/19, Східний апеляційний господарський суд у справі № 922/1631/18, Господарський суд Тернопільської області у справах № 921/76/19, № 921/783/19 та ін.

Навіть Верховний Суд у справі № 140/2575/19 повернув касаційну скаргу з тих підстав, що вона підписана не адвокатом. Аналогічна історія сталася у справі № 420/4829/19.

При цьому у справі №200/7539/19-а  Верховний Суд пояснив, що для визнання особи такою, що діє в порядку самопредставництва, необхідно, щоб у відповідному законі, положенні чи трудовому договорі (контракті) було чітко визначене її право діяти від імені такої юридичної особи (суб`єкта владних повноважень без права юридичної особи) без додаткового уповноваження.

Тому якщо хочете залучити до розгляду судової справи свого штатного юриста, варто подбати про належне оформлення документів, які надаватимуть йому таке право. Однією довіреністю тут не обійтися. Або ж мінімізуйте ризики недопуску юриста до справи та доручайте ведення своїх справ у суді виключно фахівцям – адвокатам.

Ірина Висіцька, Партнер, адвокат

Підписатись на Моніторинг