Бюджетна дотація сільгоспвиробникам

Питання: Підприємству не надали дотацію як сільськогосподарському виробнику через те що заява була подана запізно. Бухгалтера цікавить коли рахується дата подання заяви по штампу Укрпошти чи по даті коли зареєстровано в міністерстві. Бо подали вони її вчасно але поки документи доставили то було вже пізно?

Відповідь: Відповідно п.161.1. ст.16 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 № 1877-IV сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю якого є постачання сільськогосподарських товарів, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, який здійснює види діяльності, визначені п.161.3 цієї ж статті, має право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції після його внесення контролюючим органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Для внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації сільськогосподарський товаровиробник подає до контролюючого органу за місцем свого обліку як платника податку на додану вартість заяву за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику. Відповідно до п.161.2. ст.16 вказаного Закону заява про внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації подається безпосередньо керівником або представником сільськогосподарського товаровиробника з обов’язковим документальним підтвердженням особи та її повноважень.

Отже спосіб подання заяви чітко передбачений та встановлений зазначеним Законом: безпосередньо керівником або представником, який має документально підтвердити свою особу та свої повноваження.

Подібна вимога існує в Податковому кодексі щодо подання зави про реєстрацію платником ПДВ. Так, згідно із п. 183.7. ст. 183 ПКУ заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником або представником юридичної особи – платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи. Крім того, платники податку, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати реєстраційну заяву засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

ДФС України займає чітку позицію щодо подання таких заяв і не вважає правомірним подання заяви в інший спосіб (http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/print-55872.html).

Тож встановлення законодавцем чіткого способу подання заяви чи іншого документа не є виключенням чи новелою для Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».

Відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Отже, контролюючий орган не має права прийняти заяву про включення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації в  інший спосіб, аніж передбачений ст.161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України». Тому відправка заяви Реєстру отримувачів бюджетної дотації через Укрпошту чи будь-якого іншого оператора не є належним способом подання такої заяви. Отже й не може бути належним й дотримання будь-яких строків у разі подання заяви у неналежний спосіб.

Автор: Олександр Єфімов,
Керуючий Партнер, доктор філософії права, доцент, адвокат, аудитор, член Науково-консультативної ради Верховного Суду