Спочатку бланковий, а потім іменний

Питання: Підкажіть, будь-ласка, чи може на одному й тому ж векселі, пред’явленому до оплати, бути спочатку бланковий індосамент, а потім іменний?

Відповідь: Вексельний обіг в Україні регулюється Законом України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 № 2374-III та відповідно до його статті 1 – Женевською конвенцією 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі (далі – Уніфікований закон).

Відповідно до ст.11 Уніфікованого закону будь-який вексель, навіть виданий без прямого застереження про наказ, може бути переданий шляхом індосаменту. Індосамент – це передавальний напис, який відповідно до ст.14 Уніфікованого закону переносить всі права, що випливають з векселя. Згідно зі ст.16 Уніфікованого закону власник векселя вважається його законним держателем, якщо його право на вексель базується на безперервному ряді індосаментів, навіть якщо останній індосамент є бланковим.

Бланковий індосамент – це індосамент, який не містить найменування особи, на користь якої він вчинений, або ж складається лише з одного підпису індосанта, тобто підпису особи, яка передає вексель іншій особі (ст.13 Уніфікованого закону).

Особа, яка отримала вексель за бланковим індосаментом, має такі повноваження:

  • заповнити бланк або на своє ім’я, або на ім’я будь-якої іншої особи;
  • реіндосувати вексель шляхом бланкового індосаменту або індосувати будь-якій іншій особі. Тобто такий держатель може після бланкового індосаменту вчинити новий бланковий індосамент або ж вчинити іменний індосамент;
  • передати вексель третій особі, не заповнюючи бланк і не вчиняючи індосаменту.

Таким чином, Уніфікований закон прямо передбачає можливість вчинення після бланкового індосаменту звичайного іменного. Важливо, щоб останній держатель векселя був зазначений у такому іменному індосаменті.

Відповідно до ст.16 Уніфікованого закону якщо за бланковим індосаментом іде інший індосамент, то особа, яка підписала останній, вважається такою, що придбала вексель за бланковим індосаментом.

Отже, відповідаючи на запитання, слід зазначити, що наявність на пред’явленому до оплати векселі двох індосаментів (спочатку бланкового, а за ним – іменного) є цілком правомірним.

Автор: Олександр Єфімов,
Керуючий Партнер, доктор філософії права, доцент, адвокат, аудитор, член Науково-консультативної ради Верховного Суду