Врегулювання корпоративних часток

Питання: Приватне підприємство А, має у засновниках фізичну особу Б (20%) і фізичну особу В (50%), а також юридичну особу Г (30%). У цей же час у складі учасників юридичної особи Г перебуває єдина фізична особа Б. 

Засновник – фізична особа Б хоче привести статут у відповідність — продавши частку у статутному капіталі (приватного підприємства А), що належить юридичні особі Г фізичній особі Б. У результаті чого до складу ПП будуть входити дві фізичні особи Б і В по 50%. 

Як це правильно зробити, без податкових наслідків, згідно чинного законодавство, без зайвих податків?

Відповідь: Відповідно до ст.63 Господарського кодексу України приватне підприємство, яке діє на основі приватної власності громадян чи суб’єкта господарювання (юридичної особи), є організаційною формою підприємств залежно від форми власності. Проте спеціального законодавства, яке би регламентувало створення і діяльність саме приватних підприємств, немає.

З іншого боку за цим же критерієм (форма власності) товариство з обмеженою відповідальністю цілком відповідає такій організаційній формі як ПП. Отже, Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII (далі – Закон про ТОВ) може бути застосований і до ПП як до ТОВ, створеного у цій організаційній формі, або ж за аналогією закону.

Відповідно до ст.21 Закону про ТОВ учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

При цьому варто пам’ятати про переважне право інших учасників, порядок реалізації якого врегульований у ст.20 цього ж Закону. Тож, щоб усе відбулося без несподіваних наслідків, слід отримати письмове підтвердження фізичної особи В її небажання скористатися переважним правом на придбання частки юридичної особи Г. Після такого отримання слід укласти договір купівлі-продажу юридичною особою Г фізичній особі Б частки у СК приватного підприємства А в розмірі 30%.

Після цього треба затвердити загальними зборами ПП нову редакцію статуту ПП з новим розподілом СК та подати відповідну заяву реєстратору для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Слід також звернути увагу на те, що відчуження частки у СК приватного підприємства А має відбуватися відповідно до статуту юридичної особи Г, з дотриманням усіх процедур цієї юридичної особи. Відповідно до статуту юридичної особи Г має бути уповноважена особа, яка від імені юридичної особи Г укладе договір купівлі-продажу частки з фізичною особою Б. Такою уповноваженою особою не може бути фізична особа Б, оскільки це заборонено частиною 3 ст.238 Цивільного кодексу України.

Стосовно податкових наслідків слід виходити з того, що відповідно до п. 4 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю, яка складається з ціни її придбання,  комісійних винагород, мита,  податків,  зборів,  обов’язкових  платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням ФІ.

Якщо юридична особа Г здійснить продаж частки фізичній особі Б за балансовою вартістю, то це не вплине на фінансовий результат юридичної особи Г, а отже й не матиме податкових наслідків.

Автор: Олександр Єфімов,
Керуючий Партнер, доктор філософії права, доцент, адвокат, аудитор, член Науково-консультативної ради Верховного Суду