ПФД від учасника, який помер

Питання: Засновник підприємства надав ПФД, а у 2018 році помер. Через рік спадкоємець це все успадкував. Чи можна ці кошти перевести бухгалтерською довідкою з рахунка 685 на рахунок 422 надходження додаткового капіталу за рішенням зборів, чи потрібно ці кошти повернути спадкоємцю?

Відповідь: Спадкування – це перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Тобто не майна чи речей, а саме прав і обов’язків (ст.1216 ЦКУ).  До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини, яким є день смерті, і не припинилися внаслідок його смерті (ст.1218 ЦКУ). Отже, усі права, включаючи право вимагати повернення наданої померлим позики (ПФД), успадковуються його спадкоємцем і не вважаються припиненими.

Відповідно до ст.599 ЦКУ зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином. Смерть фізичної особи передбачена ст.608 ЦКУ як підстава припинення зобов’язання, в якому така особа є боржником, а не кредитором. Тому з точки зору зобов’язального права смерть фізичної особи не вважається підставою припинення зобов’язання кредитора щодо такої фізичної особи.

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291, на субрахунку 422 «Інший вкладений капітал» обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу. Як видно з наведеного, обліковувати на цьому рахунку позику (ПФД) померлої особи, право на отримання якої успадкував його спадкоємець, підстав немає.

У разі повернення коштів спадкоємцю рахунок 685 кореспондує за рахунком 30 «Готівка» або з рахунком 31 «Рахунки в банках».

Автор: Олександр Єфімов,
Керуючий Партнер, доктор філософії права, доцент, адвокат, аудитор, член Науково-консультативної ради Верховного Суду