Оренда майна, переданого в оперативне управління

Опубліковано в експертно-правовій системі “Експертус: Головбух” 

Питання: Ми КНП, платники ПДВ, отримали від районної ради майно в оперативне на управління на баланс, в т. ч. будівлі амбулаторій та ФАПів. У нас хочуть орендувати приміщення ФОПи- стоматологи, та ми зіткнулися з рядом питань:

– хто має право надавати в оренду приміщення: сільська рада ОТГ, яка передала нам на баланс будівлю, чи районна рада, що своїм рішенням передала будівлі нам в оперативне управління?

– можливо, є якийсь інший варіант?

Відповідь:

Подібні правовідносини регулюються, в першу чергу, положеннями Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-IX (далі – Закон).

Так, приміщення можна віднести до об’єктів оренди (ч. 1 ст. 3 Закону).

А от до суб’єктів орендних правовідносин ст. 4 Закону відносить:

  • орендарів;
  • орендодавців;
  • балансоутримувачів;
  • уповноважені органи управління;
  • представницькі органи місцевого самоврядування або визначені ними органи такого представницького органу;
  • Кабінет Міністрів України або орган державної влади, визначений Кабінетом Міністрів України.

Як бачимо, тепер лише орендодавцем та орендарем орендні правовідносини не обмежуються.

Натомість частина 2 ст. 4 Закону чітко закріплює, що орендодавцями є, зокрема:

А) органи, уповноважені представницькими органами місцевого самоврядування, – щодо єдиних майнових комплексів, нерухомого майна і споруд, майна, що не увійшло до статутного капіталу, яке перебуває у комунальній власності;

Б) балансоутримувачі – щодо, зокрема нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 400 квадратних метрів на одного балансоутримувача, якщо менший розмір площі не встановлено рішенням представницького органу місцевого самоврядування – щодо об’єктів комунальної власності або галузевими особливостями оренди майна; іншого окремого індивідуально визначеного майна.

Згідно з ч. 3 ст. 4 Закону орендарями можуть бути фізичні та юридичні особи, у тому числі фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

Виняток становлять у вашому випадку:

фізичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», а також пов’язані з ними особи;

фізичні особи, зареєстровані в державах, включених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;

фізичні особи, які перебувають у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) або у процесі припинення;

працівники орендодавця – щодо майна, яке надається в оренду такими орендодавцями;

працівники уповноважених органів управління та балансоутримувачів – щодо майна, оренда якого погоджується такими уповноваженими органами управління або яке знаходиться на балансі таких балансоутримувачів.

Тому перевіряйте належність «бажаючих» укласти договір оренди до відповідних категорій.

Отже, із вказаного слідує, що якщо має місце оренда нерухомого майна (в нашому випадку приміщень), загальна площа якого не перевищує 400 квадратних метрів, якщо менший розмір площі не встановлено рішенням представницького органу місцевого самоврядування, то КНП виступатиме орендодавцем (однак зважайте і на положення статуту КНП, Ваш уповноважений орган управління може встановлювати певні обмеження).

Якщо ця площа більша, то – органи, уповноважені представницькими органами місцевого самоврядування (радами). Більше того, уповноважують саме ради, яким належить комунальне майно. А із суті питання вбачається, що це компетенція райради.

Нагадаємо, що й змінився порядок укладання відповідних договорів оренди. Так, передати приміщення конкретним стоматологам в оренду так просто не вдасться. Адже доведеться пройти через «аукціон», а цьому передуватимуть ініціювання передачі приміщень в оренду потенційним орендарем, балансоутримувачем, уповноваженим органом управління (орган, до сфери управління якого належить балансоутримувач) та/або орендодавцем; прийняття балансоутримувачем рішення про намір передачі майна в оренду та його погодження уповноваженим органом управління; внесення інформації про об’єкт оренди до електронної торгової системи (діятиме положення з 01.10.2020) тощо. А тому відповідні процедури потребуватимуть не меншої уваги з Вашого боку.

Наталія Брожко, юрист АО «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери»

01.06.2020