Відшкодування гонорару адвоката

Вітаємо Вас!

Одним з важливих питань у відносинах між адвокатом та клієнтом є оплата послуг за надану правову допомогу. В залежності від домовленостей між сторонами, гонорар адвоката може бути встановлений у фіксованому розмірі або ж може бути визначена погодинна оплата. В деяких випадках трапляється й змішана система оплати послуг адвоката. Все залежить від того, що є більш вигідним як для клієнта, так і для адвоката, тому здебільшого у вказаному питанні намагаються знайти золоту середину.

Як показує практика, для клієнта більш вигідним є фіксований розмір оплати послуг адвоката. Спричинено це, по-перше, тим, що клієнт чітко розуміє скільки йому доведеться заплатити за правову допомогу, адже для багатьох пересічних громадян не є зрозумілим, що таке погодинна оплата, зокрема скільки часу необхідно витратити на виконання певного завдання, роботи. По-друге, на відміну від погодинної, фіксована оплата, як правило, не передбачає узгодження між адвокатом та клієнтом багатьох додаткових деталей, таких як витрачений час на складання процесуального документа або ж підготовку правової позиції у справі тощо. Адже досить часто фактично відпрацьований адвокатом час не задовольняє інтереси клієнта, що змушує сторони знаходити компроміс у вигляді узгодження питання за скільки саме витрачених годин адвоката готовий заплатити клієнт.

Водночас згідно з положеннями ч. 4 ст. 134 Кодексу адміністративного судочинства для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. В даному контексті, у випадку узгодження між адвокатом та клієнтом застосування фіксованого розміру оплати послуг адвоката постає питання: чи варто відображати для суду вказаний детальний опис робіт (наданих) послуг для стягнення витрат на правничу допомогу?

Показовою для надання відповіді на вищевказане запитання є судова практика, відображена в постанові Касаційного адміністративного суду у справі  № 640/18402/19 від 28.12.2020.

Касаційний адміністративний суд вирішив, що у разі встановлення у договорі про надання професійної правничої допомоги фіксованої суми гонорару адвоката, надавати детальний опис робіт не потрібно.

У цій справі судом першої інстанції з податкового органу стягнуто витрати на професійну правову допомогу в сумі 12 350, 00 грн.

Однак, апеляційний суд із рішенням суду першої інстанції не погодився та рішення у цій частині скасував і в задоволенні таких вимог відмовив.

Ухвалюючи таке рішення, суд апеляційної інстанції послався на те, що позивач до матеріалів справи, всупереч вимогам ст.134 КАС України, не надав доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, деталізації наданих послуг та вартості кожної із них.

Своєю чергою, не погодившись із вказаним рішенням апеляційної інстанції, позивач подав касаційну скаргу, яку Касаційний адміністративний суд задовольнив.

Ухвалюючи таке рішення, КАС послався на те, що відповідно до положень ч.1 ст.72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

У даній справі договором про надання правової допомоги визначений фіксований розмір винагороди адвоката, а тому останній не змінюється в залежності від обсягу послуг та витраченого адвокатом часу.

Матеріали справи містять документи, які свідчать про реальність надання правової допомоги, а саме: позовну заяву з додатками, заяву про судові витрати з додатками, відповідь на відзив відповідача на позовну заяву з додатками, всі копії документів завірені представником відповідача з дотриманням положень статті 94 КАС України, копію квитанції, що підтверджує сплату клієнтом на користь адвоката гонорару в сумі 12 350,00 грн.

Таким чином, Касаційний адміністративний суд звернув увагу на те, що в межах вказаної вище справи фіксований розмір гонорару адвоката, встановлений сторонами договору, є визначеним і детальний опис робіт, виконаних під час надання правової допомоги, подавати до суду не потрібно.

Коломієць Микола, помічник адвоката

Підписатись на Моніторинг