Відчуження орендованого майна шляхом внесення його до СК

Питання: Підприємство 1 є власником основних засобів, передає їх в оренду підприємству 2. Пізніше, підприємство 1 вносить у статутний капітал підприємства 3 ці основні засоби і вони далі і залишаються в оренді у підприємства 2.

Чи можна цю операцію провести без розірвання договору оренди, а просто підписанням додаткової угоди про зміну сторони-власника основних засобів?

Відповідь: Відповідно до ст.13 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

Згідно зі ст.66 Господарського кодексу України майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. Джерелами формування майна підприємства, у тому числі, є грошові та матеріальні внески засновників.

Таким чином, у разі внесення майна орендодавцем іншій особі як вклад до статутного капіталу, відбувається його відчуження та заміна власника цього майна, а саме, у нашій ситуації, заміна орендодавця.

Відповідно до ст.759 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. При цьому право передання майна у найм має власник речі або особа, якій належать майнові права (ст.761 ЦКУ).

Відповідно до ст.770 ЦКУ у разі зміни власника речі, переданої у найм, до нового власника переходять права та обов’язки наймодавця. Сторони можуть встановити у договорі найму, що у разі відчуження наймодавцем речі договір найму припиняється.

Таким чином, якщо у договорі оренди сторони не встановили, що у разі відчуження речі договір найму припиняється, то відчуження предмету оренди шляхом внесення його до СК іншого підприємства, не припиняє договір оренди. До нового власника орендованого майна переходять усі права та обов’язки орендодавця за договором оренди.

У цьому разі підставою для заміни орендодавця буде закон. Для того, щоб орендар виконував свої обов’язки на користь «нового» орендодавця, достатньо простого повідомлення від «старого» та «нового» власника – орендодавця про те, що орендоване майно відчужено на користь нового власника шляхом внесення його як вклад до СК такого нового власника.

Укладати додаткову угоду в цьому разі потреби немає, оскільки вона не буде підставою для виникнення, зміни чи припинення зобов’язань за договором оренди. Однак, якщо така додаткова угода з якихось причин є необхідною, наприклад, щоб податківцям чи суб’єктам первинного фінансового моніторингу під час перевірки було що показати як підставу для вчинення платежу на користь «нового» орендодавця, то можна укласти таку додаткову угоду, змінивши будь-яку істотну умову договору оренди. Наприклад, збільшити орендну плату на 1 гривню. У такій додатковій угоді варто зазначити, що «новий» орендар набув такого статусу у зв’язку з відчуженням на його користь предмета оренди шляхом внесення його як вклад до статутного капіталу. Але слід чітко розуміти, що підставою для заміни орендодавця є не ця додаткова угода, а відчуження майна шляхом внесення його до СК «нового» власника.

Автор: Олександр Єфімов,
Керуючий Партнер, доктор філософії права, доцент, адвокат, аудитор, член Науково-консультативної ради Верховного Суду