Іноземний автомобіль в оренді резидента

Питання: Директор українського  підприємства – нерезидент (Білорусь) бере автомобіль в оренду в Білорусії і хоче передати його у  безоплатне користування українському підприємству.

Питання: Як таку операцію оформити в Україні і чи можливо це? 

Відповідь: Якщо автомобіль використовуватиметься на території України, то враховуючи, що позичка (безоплатне користування) та оренда (оплатне користування) є тимчасовим його користуванням, слід розглядати відповідь на поставлене запитання з точки зору митного законодавства України.

Відповідно ст.4 Митного кодексу України транспортні засоби поділяються на транспортні засоби комерційного призначення, транспортні засоби особистого користування, трубопроводи та лінії електропередачі. Останні два види нас не цікавитимуть.

ТЗ комерційного призначення призначені для платного транспортування осіб або для платного чи безоплатного промислового чи комерційного транспортування товарів разом з їхніми звичайними запасними частинами, приладдям та устаткуванням, а також мастилами та паливом, що містяться в їхніх звичайних баках упродовж їхнього транспортування разом із транспортними засобами комерційного призначення. А ТЗ особистого користування ввозяться або вивозяться громадянами у кількості не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію виключно для особистого користування, а не для промислового або комерційного транспортування товарів чи пасажирів за плату або безоплатно.

Відповідно до ст.380 МКУ тимчасове ввезення громадянами-резидентами транспортних засобів особистого користування, що класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД та причепів до них товарної позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД дозволяється на строк до одного року під письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, після сплати всіх митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів. Тимчасове ввезення громадянами-резидентами на митну територію України інших транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк до одного року під письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, та із застосуванням до них заходів гарантування, передбачених розділом X МКУ.

При цьому ТЗ, що класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД, та причепи до них, що класифікуються за товарною позицією 8716 згідно з УКТ ЗЕД, які ввозяться громадянами-резидентами у зв’язку з виконанням своїх обов’язків за укладеними трудовими договорами з підприємствами-нерезидентами, що підтверджується документами відповідних компетентних органів країни реєстрації підприємства-нерезидента, вважаються транспортними засобами особистого користування. Тимчасове ввезення громадянами-резидентами на митну територію України таких транспортних засобів дозволяється на строк до 10 діб за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, та із застосуванням до них заходів гарантування, передбачених розділом X МКУ.

Тимчасово ввезені ТЗ особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби в Україну, для їхніх особистих потреб. ТЗ особистого користування, що класифікуються за товарною позицією 8903 згідно з УКТ ЗЕД, можуть використовуватися громадянами, які ввезли їх в Україну, а також громадянами-резидентами та громадянами-нерезидентами, які мають належний дозвіл користувача права на тимчасове ввезення, за умови використання транспортного засобу від імені і згідно з інструкціями користувача права на тимчасове ввезення. Такі транспортні засоби не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, бути розкомплектовані чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам.

Тимчасово ввезені ТЗ особистого користування повинні бути вивезені за межі митної території України з дотриманням вказаних строків, або поміщені у митні режими відмови на користь держави, знищення або руйнування чи можуть бути оформлені для вільного обігу на митній території України за умови сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів.

При цьому ТЗ особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більш як на 30 діб, підлягають державній реєстрації, порядок якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

З наведеного можна зробити висновок про те, що резидент, який є юридичною особою увезти на територію України ТЗ з метою його використання не може, оскільки це не передбачено митним законодавством України.

Проте це може зробити його працівник, як фізична особа з дотриманням строків та митних процедур, зазначених вище.

Проте щодо юридичних осіб слід зазначити, що відповідно до ст.395 МКУ моторні транспортні засоби, призначені для особистого користування членів персоналу представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні, підлягають декларуванню органам доходів і зборів за місцем перебування цих осіб у порядку, встановленому МКУ для громадян, і пропускаються в Україну в режимі тимчасового ввезення на визначений цими особами строк, але не більше, ніж на строк їх акредитації. При здійсненні митного оформлення таких транспортних засобів застосовуються засоби забезпечення їх ідентифікації.

 

Для того, щоб ТЗ можна було вільно використовувати на території України необхідно щодо нього застосувати режим імпорту. Відповідно до ст.74 МКУ імпорт (випуск для вільного обігу) – це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України. При цьому вільний обіг – це обіг товарів, який здійснюється без обмежень з боку органів доходів і зборів України (ст.4 МКУ).

Для поміщення ТЗ у митний режим імпорту слід:

  1. подати органу доходів і зборів, що здійснює випуск товарів, документи на такі товари;
  2. сплатити митні платежі, якими відповідно до законів України обкладаються товари під час ввезення на митну територію України в режимі імпорту;
  3. виконати встановлені відповідно до закону вимоги щодо заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

За виконання таких умов ТЗ може бути використаний на території України вільно і без обмежень. Після закінчення строку використання такого ТЗ резидентом такий ТЗ може бути вивезений з території України та повернутий нерезидентові шляхом застосування митного режиму експорт.

Зрозуміло, що у такому разі йдеться про те, що з точки зору митного законодавства України такий ТЗ спочатку буде куплений резидентом у нерезидента, а потім проданий резидентом нерезиденту. А витрати, пов’язані з експлуатацією такого ТЗ нестиме їх власник.

Автор: Олександр Єфімов,
Керуючий Партнер, доктор філософії права, доцент, адвокат, аудитор, член Науково-консультативної ради Верховного Суду