РЕОРГАНІЗАЦІЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ. ВИ ЩЕ АТ?

Оптимізація фінансових ресурсів і податкових платежів, диверсифікація ризиків, консолідація напрямків бізнесу – ось основні причини злиття, приєднання, поділу або виділу акціонерних товариств (АТ).

Та останнім часом найбільш розповсюдженим видом реорганізації АТ є їх перетворення у товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Причина в тому, що діяльність акціонерних товариств є найбільш «зарегульованою» серед всіх господарських товариств. До того ж, надмірне перевантаження АТ обов’язками щодо оприлюднення звітності та прискіпливий контроль державного регулятора – Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) – дедалі частіше змушують акціонерів змінювати організаційно-правову форму АТ. Скасування з 17.06.2018 (дня набрання чинності Законом про ТОВ) максимальної кількості учасників ТОВ зробило процедуру перетворення АТ у ТОВ можливою для більшості акціонерних товариств.

Адвокатське об’єднання «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери» допомогли перетворити вже не одне АТ. Зокрема Партнер, адвокат Ірина Висіцька розробила абсолютно чіткий та зрозумілий алгоритм дій, який допоможе Вам оптимально та в найкоротші строки (на скільки це можливо за законом) перетворити АТ в ТОВ.

Наші спеціалісти знають як правильно оформити документи, оптимально організовувати кожен з етапів перетворення, аби не затягнути процес перетворення.

Ми супроводжуємо процес перетворення з моменту скликання Загальних зборів акціонерів для прийняття рішення про перетворення АТ до отримання виписки з ЄДР про реєстрацію ТОВ.

Якщо Ви ще АТ – звертайтеся!