Переміщення майна КНП

Опубліковано в експертно-правовій системі “Експертус: Головбух”  

Питання:  ми – КНП , нашим засновником є міська рада, підприємство включає структурні підрозділи інших територіальних громад. Територіальні громади вирішили співпрацювати між собою за договором про співпрацю і виділяють кошти для утримання амбулаторій та ФАПів. Зараз виникла потреба в переміщенні певного майна з одного структурного підрозділу в інший.

Виникає питання: «Чи маємо право ми робити внутрішнє переміщення основних засобів (ОЗ) та інших необоротних матеріальних активів (ІНМА) з одного структурного підрозділу до інших, якщо вони входять до різних територіальних громад?». Майно придбане КНП за рахунок бюджетних коштів, виділених  міською радою за програмою фінансової підтримки Центру для Амбулаторії міста, а передається в Амбулаторію  ОТГ.

Чи правомірно здійснювати такі операції з внутрішнього переміщення і якщо можна, то яким чином це зробити?

Відповідь:

Перш ніж говорити про «внутрішні переміщення» майна слід детально зупинитись на правовому статусі КНП.

Так, ст. 78 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) чітко наголошує, що  комунальне некомерційне підприємство як різновид комунального унітарного підприємства утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

Тобто КНП утворюється саме одним органом місцевого самоврядування. У Вашому випадку –  міською радою.

Майно Вашого КНП перебуває у комунальній власності громади міста і закріплюється за таким підприємством на праві оперативного управління, яке, в розумінні ст. 137 ГКУ, надає право власнику майна здійснювати контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна безпосередньо або через уповноважений ним орган і має право вилучати у КНП надлишкове майно, а також майно, що не використовується, та майно, що використовується ним не за призначенням.

Також за загальним правилом (ст. 64 ГКУ) КНП, як і будь-яке інше підприємство, може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).

Функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами.

Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством.

Як вбачається із суті питання, КНП має структурні підрозділи, які розміщуються, в тому числі, на території інших громад.

Таке розміщення можливо, зокрема на підставі ст.18 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до якої відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом.

Оскільки певне майно належить громаді міста, міськрада якої закріпила його за КНП, то, в першу чергу, слід звернути уваги на зміст документа (розпорядження, рішення), на підставі якого таке закріплення було здійснено.

Якщо мало місце «звичайне» закріплення цього майна за КНП як юрособою, без уточнення особливостей його використання структурними підрозділами КНП, то керівник КНП (якщо інше не передбачено статутом КНП, контрактом, положеннями структурних підрозділів) може самостійно приймати рішення про передачу такого майна з одного структурного підрозділу до іншого. Адже фактично таке майно не вибуває із володіння КНП.

Для цього необхідно видати відповідний наказ (або інший розпорядчий документ, передбачений внутрішніми документами КНП). Також використати форму №ОЗ-1, затверджену наказом Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 року № 352, – Акт   приймання-передачі   (внутрішнього   переміщення) основних засобів. При оформленні внутрішнього переміщення основних засобів відповідний акт (накладна) виписуватиметься у двох примірниках працівником структурного підрозділу – здавальника. Перший примірник з розпискою одержувача та здавальника передається до бухгалтерії, а другий – структурному підрозділу – здавальнику.

При цьому така форма використовується і по відношенню до ОЗ, і до ІНМА, оскільки методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про них визначаються одним НП(С)БО 7 «Основні засоби».

Не виключено, що на внутрішнє переміщення майна необхідна згода  міськради. Однак і на це питання слід шукати відповідь в документах, на підставі яких КНП отримало таке майно, та статуті, положеннях КНП.

Наталія Брожко, адвокат Адвокатської фірми «Єфімов та партнери»