Реєстрація назви медцентру

Опубліковано в експертно-правовій системі “Експертус: Головбух”  

Питання: хочемо зареєструвати офіційно назву медцентру. Як і де це зробити?

Відповідь:

Із питання можна зробити висновок, що мова йде про назву медцентру як об’єкт права інтелектуальної власності.

Запитувач хоче, зокрема, щоб у споживача при згадці певного слова (словосполучення) в уяві відтворювався медзаклад, який надає медичні послуги відповідної якості. При цьому, для запитувача важливо, аби його конкуренти не використовували цю ж назву у своїй діяльності. А оскільки використовувати назву медцентру (якщо мова не про назву юридичної особи, яка надає медичні послуги) можна і без реєстрації, а заборонити комусь іншому вживати її часто можна лише після отримання правової охорони, то й виникає необхідність певного офіційного «визнання».

У даному випадку можна говорити про реєстрацію торговельної марки (далі – ТМ). Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на торговельні марки» (далі – Закон про ТМ) ТМ – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

У інтерпретації ст. 5 Закону про ТМ «реєстрація офіційної назви» = отриманню правової охорони ТМ. Так, правова охорона надається ТМ, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на яку не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом про ТМ.

Об’єктом ТМ може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Державному реєстрі свідоцтв України на торговельні марки (далі – Реєстр) таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

Об’єктом ТМ не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов’язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов’язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

Наголошуємо, що не можна зареєструвати не лише згадані позначення, а й ті, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з іншими зареєстрованими ТМ (без згоди власника раніше зареєстрованої ТМ та з можливістю введення в оману споживачів); які можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження тощо (ч.ч. 2-6 ст. 5 Закону про ТМ).

Набуття права на ТМ засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Національного органу інтелектуальної власності (сьогодні це Укрпатент) і продовжується Укрпатентом за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням ТМ (уявімо, що це певне слово або словосполучення та якесь зображення) та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

Перелік товарів і послуг визначається за МКТП (Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків). У Вашому випадку можна говорити про реєстрацію ТМ у 44 класі (медичні послуги; ветеринарні послуги; гігієнічне та косметичне обслуговування людей або тварин; послуги в сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві).

Отже, для того, аби зареєструвати ТМ, слід подати до Укрпатенту заявку, яка повинна містити заяву про реєстрацію ТМ; зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати ТМ, згрупованих за МКТП (тобто у 44 класі). При цьому сплативши відповідний збір.

Подати заяву заявник може як особисто, так і через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Після цього «витримати» формальну та кваліфікаційну експертизи Укрпатенту, дочекатись рішення про реєстрацію ТМ, сплатити держмито за видачу свідоцтва і збір за публікацію про видачу свідоцтва та отримати відповідне свідоцтво.

Цю ТМ можна застосовувати під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої ТМ зареєстровано; застосовувати її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет тощо.

Ще акцентуємо увагу:

  • у випадку здійснення господарської діяльності юридичною особою через медцентр та реєстрації ТМ за учасником (учасниками) цієї юридичної особи потурбуйтесь про укладення ліцензійного договору між власником ТМ та юридичною особою, аби остання не отримала від податківців донарахувань з податку на прибуток та штрафних санкцій;
  • слід бути обережним із вживанням деяких назв медичних установ в рамках ТМ. Адже часто Антимонопольний комітет України накладає штрафи до 5% доходу (виручки) за рік за вживання в контексті надання певним суб’єктом господарювання медпослуг слова «клініка» (наприклад, «Клініка медичного щастя» (вигадана назва)). Так як згідно з вимогами Переліку закладів охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ України від 28 жовтня 2002 року № 385, клінічним є лікувально-профілактичний заклад охорони здоров’я, який не менш ніж на 50 % використовується для розташування структурних наукових і навчальних підрозділів (кафедри, лабораторії та ін.) вищих медичних навчальних закладів III, IV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти, науково-дослідних інститутів і спільної роботи із забезпечення лікувально-діагностичного процесу, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних кадрів та проведення і впровадження в практику медичних наукових досліджень.

Якщо таким критеріям не відповідати і називатись «клінікою», то це вже поширення інформації, що вводить в оману, із потенціальною небезпекою отримання вказаного вище штрафу.

Отже, як Ви вже зрозуміли, для того, аби зареєструвати ТМ фантазії на її створення недостатньо. Тут ще спершу необхідна кваліфікована консультація юриста, аби він допоміг уникнути негативних наслідків в майбутньому.

Напевно, Ви ще й чули про право на фірмове найменування, яке можуть мати лише суб’єкти підприємництва (як юридичні особи, так і ФОПи). Що ж до некомерційних суб’єктів господарювання, то їм така охорона надається лише в частині здійснення комерційної діяльності (ст.ст. 84, 90 Цивільного кодексу України, ст. 159 Господарського кодексу України).

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 489 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов’язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Проте, до створення таких реєстрів в Україні справа так і не дійшла.

Володілець комерційного найменування може також використовувати його у будь-який законний спосіб (зазначати у рекламі, на документах/вивісках тощо).

Часто комерційне найменування збігається із назвою юридичної особи. І якщо юридичну особу Ви не зареєструєте без назви, то наявність фірмового найменування є правом, а не обов’язком. Говорити про те, що особа має фірмове найменування, можна у тому випадку, коли воно індивідуалізує особу як учасника цивільного обороту.

Наприклад, може існувати юридична особа – ТОВ «Мрія плюс», однак позиціонувати себе на вивісках, бланках документів як «Мрія». У такому випадку «Мрія» і буде фірмовим найменуванням.

При цьому ч. 3 ст. 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» забороняє існування тотожних найменувань. Наприклад, якщо зареєстровано юридичну особу з найменуванням ТОВ «Мрія», де «Мрія» – назва, то реєструвати нову ТОВ «Мрія» заборонено. А ось приватне підприємство «Мрія» можна, бо найменування не тотожні: різні організаційно-правові форми (ТОВ і приватне підприємство).

Саме цим теж пояснюється необхідність перевіряти спочатку, чи зареєстрована за кимось відповідна назва, а тоді вже й собі подавати документи на реєстрацію.

Отже, не дивлячись на те, що медцентр має вибір, як мінімум, використовувати ТМ або комерційне (фірмове) найменування, наявність ТМ все ж буде оптимальнішим. Принаймні у зв’язку з тим, що законодавство детальніше врегульовує особливості використання ТМ там, де комерційне (фірмове) найменування не має «чітких правил». Хоч дивлячись, що саме Вам потрібно…

 

Наталія Брожко, Партнер, адвокат Адвокатської фірми «Єфімов та партнери»