Будівля на балансі кількох підприємств

Опубліковано в експертно-правовій системі “Експертус: Головбух”  

Питання: чи може передати в оперативне управління власник (міська рада) приміщення двом  юридичним особам? Юридична адреса одна, на балансі обліковується будівля, яка має відповідну вартість. Оперативне управління передбачає  передачу  на баланс. Якщо можна передати на баланс двом юридичним особам одну будівлю, то на якій підставі та як її обліковувати?

Відповідь:

Стаття 137 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) передбачає, що правом оперативного управління визнається речове право суб’єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності, у межах, встановлених ГКУ та іншими законами, а також власником майна (уповноваженим ним органом).

Свою чергою, статтею 78 ГКУ передбачено, що:

комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління;

орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника – відповідної територіальної громади і виконує його функції у межах, визначених цим ГКУ та іншими законодавчими актами;

майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється, зокрема за комунальним некомерційним підприємством на праві оперативного управління.

Згідно зі ст. 139 ГКУ майном у ГКУ визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб’єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб’єктів.

Залежно від економічної форми, якої набуває майно у процесі здійснення господарської діяльності, майнові цінності належать до основних фондів, оборотних засобів, коштів, товарів.

Основними фондами виробничого і невиробничого призначення є будинки, споруди, машини та устаткування, обладнання, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар та інше майно тривалого використання, що віднесено законодавством до основних фондів.

Також згідно зі ст. 190 Цивільного кодексу України майном як особливим об’єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. При цьому річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов’язки.

Із цих положень вбачається, що певне конкретне майно закріплюється саме за одним унітарним підприємством. Оскільки вже згадана норма «майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється, зокрема за комунальним некомерційним підприємством на праві оперативного управління» не передбачає множинності балансоутримувачів.

Про статус балансоутримувачів законодавство не багатослівне. Особливо у поставленому питанні.

Так, Закон України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» передбачає своє поширення й на об’єкти права державної та комунальної власності (ст. 1).

В контексті передачі об’єктів з державної у комунальну власність (ч. 4 ст. 4 згаданого закону) у пропозиціях має зазначатись, зокрема: у разі передачі закріпленого за підприємством нерухомого майна та/або іншого окремого індивідуально визначеного майна – назва майна, його місцезнаходження, найменування підприємства-балансоутримувача, його місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, найменування органу, що здійснює функції з управління майном підприємства.

Відповідно до ч.1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна є індивідуальний номер, який присвоюється кожному індивідуально визначеному об’єкту нерухомого майна при проведенні державної реєстрації права власності на нього вперше, не повторюється на всій території України і залишається незмінним протягом усього часу існування такого об’єкта.

Тобто і з цієї норми слідує, що якщо будівля – індивідуально визначене нерухоме майно з відповідним реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна, то вона може перебувати на балансі лише одного підприємства. Якщо ж будівля складається з приміщень, яким присвоєно реєстраційні номери об’єктів нерухомого майна, то вони можуть передаватись в оперативне управління окремо різним юридичним особам.

Наталія Брожко, Партнер, адвокат Адвокатської фірми «Єфімов та партнери»