Гроші для торгівлі на біржі Binance

Питання: Я буду отримувати і відправляти різні суми (10-20тис грн) в обсязі, наприклад, до 10 млн. в місяць. Як я повинен здійснювати ці операції легально, сплачуючи податок з прибутку, який складає до 1%,  а не доходу.

Операції відбуваються на біржі Binance. Мої кошти надходять на біржу а повертаються мені від фізичних осіб або з платіжних систем (так звані боти ptp).

Я є лише посередником і отримую свій % від транзакції?

Відповідь: Досить складно визначити суть правовідносин із поставленого запитання, але з наведеного можна дійти висновку про те, що такі правовідносини певною мірою пов’язані з переказом коштів.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 № 2346-ІІІ переказ коштів – це рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі.

Платіжна організація – це юридична особа, що визначає правила роботи платіжної системи, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи та несе відповідальність згідно з цим Законом та договором. А система розрахунків – це платіжна організація, учасники системи розрахунків та взаємовідносини, що виникають між ними щодо здійснення розрахунків за валютні цінності та фінансові інструменти.

Згідно зі ст.5 вказаного Закону суб’єктами правових відносин, що виникають при здійсненні переказу коштів, є учасники, користувачі (платники, отримувачі) платіжних систем. А відповідно до ст.10 цього ж Закону учасниками платіжної системи в Україні мають право бути банк, що має банківську ліцензію Національного банку України, а також небанківська фінансова установа, яка має ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків, які уклали договори з платіжною організацією відповідної системи.

Крім того відповідно до ст.1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-ІІІ фінансова послуга – це операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, – і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Ст.4 цього Закону до фінансових послуг відносить торгівлю валютними цінностями; залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення; переказ коштів.

Наведені вище норми Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» створюють істотний ризик того, що вказані у запитанні операції можуть бути протлумачені контролюючим органом як переказ коштів, який вимагає їх здійснення банком або небанківською фінансовою установою за наявності відповідної ліцензії НБУ.

Цей ризик можна знизити шляхом укладення з фізичними особами договору доручення чи комісії з детальним описом його умов, який би дозволив стверджувати, що запитувач виступає повіреним або комісіонером, який дії на підставі договору доручення чи комісії та не надає фінансові послуги.

Згідно зі ст.1000 Цивільного кодексу України за договором доручення одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки довірителя. А відповідно до ст.1011 ЦКУ за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

Криптовалютна біржа Binance – це найбільша за обсягом торгівлі світова онлайн-платформа, яка дозволяє трейдерам відстежувати рухи ринку найбільшої кількості цифрових активів і проводити торгові операції в режимі реального часу з максимальним комфортом.

Тож, якщо за договором комісії чи доручення фізична особа доручить запитувачу здійснити певну торгову операцію на вказаній біржі, та сплатить такому запитувачу відповідну комісію у вигляді відсотка від суми операції, то така комісія й буде складати винагороду, тобто дохід запитувача.

Проте слід враховувати чинність двох зазначених вище Законів України, а саме «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», щоб виключити усі можливі варіанти тлумачення договору комісії чи доручення як договору, укладення якого потребує отримання відповідної ліцензії НБУ на здійснення переказу коштів.

Автор: Олександр Єфімов,
Керуючий Партнер, доктор філософії права, доцент, адвокат, аудитор, член Науково-консультативної ради Верховного Суду