Концентрація: Вам потрібен дозвіл?!

Вітаю!

У Вас та у Вашого контрагента (партнера) як суб’єктів господарювання сукупно «чистий» дохід від реалізації товарів, робіт, послуг або сукупний обсяг активів за попередній фінансовий рік:

А) перевищує суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, при цьому вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів (робіт, послуг) в Україні перевищує суму, еквівалентну 4 мільйонам євро, у кожного; або

Б) … в Україні суб’єкта господарювання, щодо якого набувається контроль, або суб’єкта, активи, частки (акції, паї) якого набуваються у власність чи одержуються в управління і користування, або хоча б одного із засновників створюваного суб’єкта господарювання перевищує суму, еквівалентну 8 мільйонам євро, і при цьому обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) хоча б одного іншого учасника концентрації, перевищує суму (у т. ч. за кордоном), еквівалентну 150 мільйонам євро?

Тоді Ви як учасники концентрації ризикуєте під час здійснення таких правочинів:

  • злиття, приєднання одного суб’єкта до іншого;
  • безпосередньо або через інших осіб набуття у власність єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу (наприклад, цеху) або отримання права користування ними (оренда, лізинг тощо);
  • призначення/обрання на посаду керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого виконавчого або наглядового органу, який вже обіймає в іншому суб’єкті господарювання подібні посади;
  • спільне створення нового суб’єкта господарювання;
  • безпосередньо або через інших осіб набуття у власність (одержання в управління) часток (паїв, акцій) іншого, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 % голосів.

А ризикуєте тим, що не отримали попередній дозвіл Антимонопольного комітету України на таку концентрацію (а перелічені вище правочини нею і вважаються).

Інакше кожна сторона може отримати штраф до 5% обороту за попередній фінрік. Натомість офіційна плата за отримання дозволу в АМКУ – 20 400 грн.

Та і це ще не все. В той час, коли перелічені на початку фінансові показники поки не відповідають вашим результатам, органи АМКУ визначають їх з урахуванням відносин контролю (ситуація, коли одна особа здійснює вирішальний вплив на іншу).

Наприклад, ТОВ 1 купує частку (75%) ТОВ 2. При цьому у ТОВ 1 є засновник ТОВ 3 (який цілком контролює діяльність ТОВ 1), а у ТОВ 2 (5 засновників з рівними частками, які окремо такого впливу не мають). У такому випадку, щоб зрозуміти, чи потрібен вам попередній дозвіл на концентрацію, потрібно сукупно рахувати не лише активи та дохід ТОВ 1 та ТОВ 2, а додавати до активів (доходів) ТОВ 1 ще й активи (доходи) ТОВ 3.

Досі не впевнені, чи такий дозвіл вам потрібен? Звертайтесь! Ми не лише відповімо, а й здійснюватимемо супровід отримання такого дозволу за необхідності.

Наталія Брожко, адвокат, Партнер Адвокатської фірми «Єфімов та партнери»