Використання 30% чистого прибутку лісгоспами

Опубліковано в експертно-правовій системі “Експертус: Головбух”  

Питання: постановою КМУ 718 від 14 липня 2021 року «Про внесення зміни до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» частково змінено норматив частини чистого прибутку, що відраховується державними лісогосподарськими, лісозахисними, іншими підприємствами, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, до державного бюджету. Тепер ця частина визначається у розмірі 50 відсотків за умови спрямування ними 30 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на придбання необоротних активів, необхідних для здійснення заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів. Використання 30 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає щорічному державному фінансовому аудиту. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 31 грудня 2024 року. Документ опубліковано 20 липня 2021 року.

З якого періоду застосовувати норматив відрахування 50%?

Як правильно заповнити рядок 10 у Розрахунку частини чистого прибутку –«Норматив відрахування частини чистого прибутку /дивідендів на державну частку», враховуючи те, що норматив відрахування був 80%, а став 50%?

Відповідь:

Згідно з ч.ч. 1, 9 ст. 73 Господарського кодексу України державне унітарне підприємство утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери його управління. Державні унітарні підприємства діють як державні комерційні підприємства або казенні підприємства.

І саме на державні унітарні підприємства постановою КМУ від 23 лютого 2011 р. № 138 «Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» (далі – Порядок) покладається обов’язок перерахування частини чистого прибутку до державного бюджету.

Так, відповідно до абз. 1 п. 1 Порядку частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух» відповідно до Закону України «Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів», державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, державних комерційних підприємств та казенних підприємств, які відповідно до статті 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» належать до наукових установ, науково-технологічних комплексів, заснованих на державній власності, а також державних підприємств «Міжнародний державний центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія») до державного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку як підсумок суми чистого фінансового результату (прибутку) та суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, з урахуванням того, що до такого підсумку також може бути включена частка нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, утворених внаслідок розподілу прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу управління, за наявності фінансових ресурсів у підприємства, за результатами фінансово-господарської діяльності починаючи з 1 січня 2019 р. у розмірі 90 відсотків, з 1 січня 2020 р. – у розмірі 80 відсотків.».

І саме на часткову зміну цього абзацу і спрямована новоприйнята постанова. Тобто державні лісогосподарські, лісозахисні, інші підприємства, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, за умови виконання описаних у питанні умов, перераховуватимуть не 80% частини чистого прибутку (доходу), а 50%. І така норма діє з 20.07.2021.

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними підприємствами до державного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства (п.п. 2, 3 Порядку). І мова тут про наказ Міністерства фінансів України від 12 січня 2021 року № 4 «Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку».

Абзацом другим п. 46.1 ст. 46 Податкового кодексу України визначено, що розрахунок, який подається до контролюючих органів відповідно до іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, прирівнюється до податкової декларації.

Крім того, для частини чистого прибутку (доходу) податковими (звітними) періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку складається наростаючим підсумком та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю у строки, передбачені статтею 49 ПКУ (п. 46.2 ст. 46 ПКУ).

При цьому, згідно з п. 57.1 ст. 57 ПКУ платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації (40 днів для квартальної та піврічної, 60 днів – для річної), крім випадків, встановлених ПКУ.

Із викладеного доходимо наступних висновків:

  • У Розрахунку частини чистого прибутку за 3 квартал вказуємо в рядку 10 (%) показник – 80. Оскільки рішення про 50% набуло чинності після початку 3 кварталу. Податківці навряд будуть іншої думки.
  • У Розрахунку частини чистого прибутку за рік вказуємо в рядку 10 (%) показник – 50 (за умови дотримання відповідної вимоги стосовно 30%).

 

Наталія Брожко, Партнер, адвокат
Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери»