Відображення 30% частини чистого прибутку лісгоспів

Опубліковано в експертно-правовій системі “Експертус: Головбух”  

Питання: наше підприємство є державним підприємством, тому нараховуємо та сплачуємо до держави відсоток з чистого прибутку. За 6 місяців  2021 року – це було 80%, а з серпня 2021 р. постановою КМУ змінено на 50 % тільки для лісогосподарських підприємств.  Де відображати ці 30% у річній звітності (Баланс та Звіт про фінансові результати). І 30 % залишається нам?

Відповідь:

Згідно з ч.ч. 1, 9 ст. 73 Господарського кодексу України державне унітарне підприємство утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери його управління. Державні унітарні підприємства діють як державні комерційні підприємства або казенні підприємства.

І саме на державні унітарні підприємства постановою КМУ від 23 лютого 2011 р. № 138 «Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» (далі – Порядок) покладається обов’язок перерахування частини чистого прибутку до державного бюджету.

Так, відповідно до абз. 1 п. 1 Порядку частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух» відповідно до Закону України «Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів», державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, державних комерційних підприємств та казенних підприємств, які відповідно до статті 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» належать до наукових установ, науково-технологічних комплексів, заснованих на державній власності, а також державних підприємств «Міжнародний державний центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія») до державного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку як підсумок суми чистого фінансового результату (прибутку) та суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, з урахуванням того, що до такого підсумку також може бути включена частка нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, утворених внаслідок розподілу прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу управління, за наявності фінансових ресурсів у підприємства, за результатами фінансово-господарської діяльності починаючи з 1 січня 2019 р. у розмірі 90 відсотків, з 1 січня 2020 р. – у розмірі 80 відсотків.».

І саме на часткову зміну цього абзацу і спрямована новоприйнята постанова.

Так, постановою КМУ №718 від 14 липня 2021 року «Про внесення зміни до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» частково змінено норматив частини чистого прибутку, що відраховується державними лісогосподарськими, лісозахисними, іншими підприємствами, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, до державного бюджету. Тепер ця частина визначається у розмірі 50 відсотків за умови спрямування ними 30 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на придбання необоротних активів, необхідних для здійснення заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів. Використання 30 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає щорічному державному фінансовому аудиту

Тобто державні лісогосподарські, лісозахисні, інші підприємства, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, за умови виконання описаних у питанні умов, перераховуватимуть не 80% частини чистого прибутку (доходу), а 50%. І така норма діє з 20.07.2021. Зі змісту питання вбачається, що запитувач є одним із таких. Від цього далі і відштовхуємось.

Відразу зазначимо, що ці 30% у фінзвітності не відображаються окремо. Вони у Вас залишаються на рахунку 44.

Аби аудитори змогли чітко простежити розміщення та спрямування цих коштів, слід підкріпляти використання цих коштів у визначених цілях належними первинними документами. І, у випадку чого, матимете більше аргументів, коли оскаржуватимете неправомірні висновки аудиторів.

 

Наталія Брожко, Партнер, адвокат
Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери»