Податкові перевірки під час війни. Від заборони до відновлення

Журнал «Головбух» (випуск №06, червень 2022) 

За час дії режиму воєнного стану законодавство щодо податкових перевірок змінювалось кілька разів. Від повної заборони всіх видів перевірок до повного відновлення одних видів та суттєвого розширення можливості проведення інших. Чи стосуються ці зміни медичних закладів?    

Хронологія змін

У перші дні війни законодавець вирішив не ризикувати життям платників податків та працівників контролюючих органів і просто заборонив проведення податкових перевірок. Спочатку, завдяки Закону № 2118, підрозділ 10 розд. ХХ ПКУ доповнили пунктом 69, яким визначили деякі особливості справляння податків і зборів, зауваживши, що норми цього пункту застосовують «тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України». У початковій редакції пп. 69.2 зазначеного пункту було сказано чітко й категорично: «податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються». Проте в такій редакції ця норма проіснувала недовго: з 7 по 17 березня поточного року. Законом № 2120 пп. 69.2 було викладено в новій редакції і до загального правила додали винятки, а Законом № 2142 та Законом № 2260 перелік винятків з цього пункту, тобто перелік тих перевірок, які законодавець дозволив здійснювати, було розширено. Закон № 2260 набрав чинності 27.05.2022 р.

Отже, під час воєнного стану законодавець залишив дозвіл на проведення:

  • будь-яких камеральних перевірок
  • документальних позапланових перевірок, що проводяться:
    • на звернення платника податків;
    • з підстав, визначених пп. 78.1.7 (реорганізація чи припинення юридичної особи) та 78.1.8 (подано заяву щодо відшкодування ПДВ) ПКУ;
  • документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;
  • фактичних перевірок.

Якщо в результаті проведення перевірок будуть виявлені порушення податкового законодавства, то відповідальність не відкладатиметься на післявоєнний час. Проте позиція законодавця щодо відповідальності зазнала кардинальної зміни (див. порівняння двох редакцій останнього абзацу пп. 69.2 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). З редакції останнього абзацу зазначеного підпункту, що діяла у період з 16.04.2022 р. по 26.05.2022 р. випливало, що навіть положення щодо форс-мажору не допоможуть уникнути відповідальності. Це виглядало не надто логічно і надто несправедливо. У чинній редакції підпункту форс-мажорні обставини реабілітовано. І ще одне: до 27.05.2022 р. аналізована норма поширювалася лише на фактичні перевірки, після зазначеної дати вона стосується усіх дозволених видів перевірок.

 

Останній абзац підпункту 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ

У період з 16.04.2022 р. по 26.05.2022 р. З 27.05.2022 р.
У разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення фактичних перевірок до платників податків застосовується відповідальність згідно з цим Кодексом, законами, контроль за якими покладено на контролюючі органи, а вимоги законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), у такому випадку не застосовуються, у тому числі положення підпункту 112.8.9 пункту 112.8 статті 112 цього Кодексу. У разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення перевірок до платників податків застосовується відповідальність згідно з цим Кодексом, законами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, з урахуванням обставин, передбачених підпунктом 112.8.9 пункту 112.8 статті 112 цього Кодексу, що звільняють від фінансової відповідальності. При цьому вимоги законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), не застосовуються.

 

Слід нагадати, що відповідно до пп. 112.8.9 ПКУ обставинами, що звільняють від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, є, зокрема, вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору).

Листом від 28.02.2022 р. № 2024/02.0-7.1 Торгово-промислова палата України підтвердила, що військова агресія російської федерації проти України, яка стала підставою введення воєнного стану з 24.02.2022 р., «є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремих податкових та/чи інших зобов’язань / обов’язків, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений строк внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)». Проте, як бачимо, у зазначеному листі ТПП йдеться не про всі податкові зобов’язання / обов’язки, а лише про окремі1.

 

Виноска: 1Докладніше про це див.: Єфімов О. Форс-мажор під час війни. Що корисно знати бухгалтеру // Головний бухгалтер медичного закладу. — 2022. — № 4.

https://e.med-buh.com.ua/holovnyy-bukhhalter-medychnoho-zakladu-2022-4/fors-mazhor-pid-chas-viyny-shcho-korysno-znaty

 

«Ковідний» мораторій на перевірки

Відповідно до п. 522 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ в редакції, що діяла до 24.02.2022 р., було встановлено мораторій на проведення документальних перевірок на період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, установленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), крім певної категорії перевірок. І цей мораторій пройшов навіть випробування судом, коли КМУ своєю постановою від 03.02.2021 р. № 89 намагався скоротити строк його дії. Однак рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 26.01.2022 р. у справі № 640/18314/21 ця постанова КМУ була визнана нечинною. Тож підстав для уведення нового мораторію — «воєнного» нібито і не вбачалося.

Проте відповідно до п. 2 розд. ІІ Закону № 2120 дію п. 522 підрозд. 10 розд. XX ПКУ зупинено на період дії воєнного, надзвичайного стану. Як результат, маємо зупинення дії «ковідного» мораторію на перевірки на період воєнного, надзвичайного стану.

Очевидно, що за таких хитрих законодавчих конструкцій «ковідний» мораторій має відновитися після закінчення дії воєнного стану за умови, що ще діятиме в Україні «ковідний» карантин, адже він (мораторій) діє до закінчення карантину, а карантин  наразі встановлено до  31.08.2022 р. (це зазначено в п. 1 постанови КМУ від 09.12.2020 р. № 1236 з урахуванням змін, внесених постановою КМУ від 27.05.2022 р. № 630).

Перебіг строків давності

За загальним правилом (ст. 102 ПКУ) контролюючий орган має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків у випадках, визначених ПКУ, не пізніше закінчення 1095 дня (2555 дня — у разі проведення перевірки операції відповідно до статей 39 і 392 ПКУ), що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, визначеної п. 133.4 ПКУ, та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, — за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов’язання (включно із нарахованою пенею), а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації або уточнюючої декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов’язань, у межах поданих уточнень, за такою податковою декларацією протягом 1095 днів (2555 дня — у разі проведення перевірки відповідно до статей 39 і 392 ПКУ) з дня подання уточнюючого розрахунку (декларації).

Проте відповідно до пп. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Виходить, що «ковідний» мораторій на період воєнного, надзвичайного стану зупинено, і норму щодо зупинення строків давності, передбачених статтею 102 ПКУ, також зупинено (п. 522 підрозд. 10 розд. XX ПКУ ). Проте уведено норму «воєнного» мораторію, включно із зупиненням строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

До того ж, відповідно до п. 102.9 ПКУ на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, що вводиться в Україні, зупиняється перебіг строків, визначених ПКУ, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Цим пунктом ст. 102 доповнено відповідно до Закону № 2120, який набрав чинності з 17.03.2022 р. Це означає, що період у 1095 днів від 18 березня 2020 року у зворотному напрямі повністю може бути перевірений під час документальних перевірок, які проводитимуться відповідно до  Закону № 2260. Тобто податківцям дозволили перевіряти платників податків за всі періоди, за які вони мали звітувати після 19 березня 2017 року.

І скорочуватися такий період у частині «доковідного» часу почне лише тоді, коли КМУ скасує карантин. Але якщо не скасує, а продовжить, то строки перевірки лише зростатимуть, позаяк зі скасуванням воєнного стану автоматично поновить дію «карантинне» зупинення строків.

Втім, Законом № 2260 п. 102.9 ПКУ дещо змінено. У наведеній далі цитаті доданий текст виділено напівжирним курсивом.

 

На період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, що вводиться в Україні, зупиняється перебіг строків, визначених цим Кодексом, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Пункт 102.9 ПКУ

 

Нормативні акти

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Закон № 2118 — Закон України від 03.03.2022 р. № 2118-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану»

Закон № 2120 — Закон України від 15.03.2022 р. № 2120-IX  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану»

Закон № 2142 — Закон України від 24.03.2022 р. № 2142-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану»

Закон № 2260 — Закон України від 12.05.2022 р. № 2260-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану»