Врахування наших наукових висновків Верховним Судом вже тенденція

Керівному Партнеру Олександру Єфімову як члену Науково-консультативної ради Верховного Суду спочатку були поставлені запитання, а потім і враховані Великою Палатою Верховного Суду відповіді на них! 

Отже, Велика Палата Верховного Суду просила допомогти з наступним:

1.Чи слід вважати дії щодо участі у відкритих торгах (аукціоні) (прийняття заявки, допуск до участі, визначення переможця та ін.) у разі, якщо визначений за їх результатами переможець виконав усі необхідні умови, що передують підписанню відповідного договору купівлі-продажу, такими, що свідчать про погодження сторонами (продавцем та переможцем торгів) усіх істотних умов договору? Чи свідчать такі дії сторін про наявність у них обовязку підписати відповідний договір купівлі-продажу за наслідками проведення торгів (аукціону)? Які наслідки настають для сторін у разі, якщо такий договір не буде підписано?

2.Чи є підстави вважати, що у звязку з виконанням сторонами вказаних вище умов до моменту фактичного підписання договору між ними укладений попередній договір купівлі-продажу? Якщо так, чи є наслідком його укладення обов’язок сторін підписати договір купівлі-продажу? Які наслідки для сторін у разі, якщо такий договір купівлі-продажу не буде підписано?

3.Чи слід вважати дії сторін щодо виконання зазначених вище умов такими, що свідчать про фактичне укладення договору купівлі-продажу за наслідками проведення відкритих торгів (аукціону)? Які наслідки настають для таких сторін у разі, якщо відповідний договір купівлі-продажу не буде підписано?

4.Чи мають право сторони (продавець та переможець торгів) відмовитися від укладення договору після проведення відкритих торгів (аукціону)? Які наслідки у такому разі настануть для кожної із сторін?

5.Які наслідки настають для сторін договору купівлі-продажу у разі скасування результатів відкритих торгів (аукціону) після визначення їх переможця та сплати ним повної вартості придбаного лоту?

6.Які наслідки настають для переможця торгів у разі виконання ним усіх умов, що передують фактичному підписанню договору купівлі-продажу, у тому числі сплати повної вартості лоту, у разі не підписаннясторонами такого договору?

7.З урахуванням відповідей на попередні питання важливим є вирішення, чи є належним та ефективним способом захисту прав переможця відкритих торгів (аукціону) та їх поновлення вимога про визнання договору купівлі-продажу укладеним?

8.Враховуючи статус та повноваження Фонду (уповноваженої особи) у процедурі виведення неплатоспроможного банку з ринку та його ліквідації, чи є підстави вважати Фонд заставодавцем у розумінні Закону України «Про заставу» в аспекті необхідності отримання дозволу заставного кредитора на реалізацію предмета застави у процедурі ліквідації банку?

9.У разі ствердної відповіді на попереднє питання, у якій формі та на якому етапі має бути висловлена така згода заставодержателя на відчуження заставленого майна Фондом у процедурі ліквідації банку? Чи має право заставодержатель відкликати свою згоду на продаж заставленого майна та на якому етапі? Які наслідки відкликання згоди заставодержателя на продаж заставленого майна після проведення торгів із визначенням переможця, який сплатив повну вартість лоту?

10.Які наслідки настають для переможця відкритих торгів (аукціону) у випадку, коли відповідне майно, придбане ним за результатами торгів, відчужене на його користь без згоди заставодержателя?

Наші відповіді на питання 1-3 були такі:

1) Дії щодо прийняття заявки, допуску до участі, визначення переможця тощо вчиняються в межах переддоговірних відносин. Вони ще є позадоговірними переддоговірними відносинами (а не попереднім договором) відповідно до наведеної вище класифікації. Вчинення цих дій не слід ототожнювати з погодженням сторонами усіх істотних умов договору. Адже саме організатор торгів, а не банк як сторона договору, приймає заявки, допускає до участі тощо. Банк (Фонд) лише отримує за результатами торгів протокол. І лише після цього розглядає оферту переможця торгів.

На це також вказує норма, відповідно до якої враховується переважне право на придбання активу. І якщо ніхто ним не скористався, банк укладає договір з переможцем торгів, тобто акцептує і укладає договір.

За таких умов відсутній і обов’язок у продавця та переможця торгів укласти (підписати) договір купівлі-продажу.

2) Враховуючи, що договір є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору, а попередній договір їх також повинен містити, дії, викладені у попередньому пункті, не можна вважати укладенням попереднього договору купівлі-продажу. Відповідно, такі дії не можуть утворювати і обов’язок підписати договір купівлі-продажу за наслідками проведення торгів (аукціону).
3) Наслідками не укладення (не підписання) договору купівлі-продажу у такому випадку є наявність його статусу – неукладеного договору, який не породжує юридичних наслідків.

Своєю чергою, у разі відмови переможця відкритих торгів (аукціону) від укладання договору купівлі-продажу активу (майна), розрахунків або придбання активів (майна) банку, що ліквідується, кошти, що надійшли як забезпечення виконання зобов’язань учасника відкритих торгів (аукціону) (потенційного покупця), перераховуються такому банку.

Більше – у постанові Великої Палати Верховного Суду. Або ж напишіть нам. З радістю поділимось примірником наукового висновку.