Податковий мораторій на застосування штрафних санкцій: що з ним не так

Вітаємо Вас і пропонуємо поглянути на чергову порцію «податкової логіки»!

12 липня 2022 року Головне управління ДПС в Одеській області опублікувало власне бачення мораторію (зупинення) застосування штрафних санкцій за порушення термінів нарахування, декларування та сплати податків і зборів на період дії карантину, у зв’язку з внесенням змін до ПКУ на період дії воєнного стану.й

Податківці вважають, що «норма п. 52 1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних санкцій за порушення термінів нарахування, декларування та сплати податків і зборів на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) не застосовується з 27.05.2022 на період дії воєнного стану».

Тобто, на їх думку, війна після карантину — це послаблення тиску на платників податків, і штрафні санкції за порушення податкового законодавства, від яких звільняв п. 52 1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ (усі крім тих, які перераховані у даному пункті), з 27.05.2022 стали знов «актуальними» і їх знову можна накладати.

Свої висновки Головне управління ДПС в Одеській області обґрунтовує абзацом сімнадцятим п.п. 69.2 п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, де визначено, що у разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення перевірок до платників податків застосовується відповідальність згідно з ПКУ, законами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, з урахуванням обставин, передбачених підпунктом 112.8.9 пункту 112.8 статті 112 ПКУ, що звільняють від фінансової відповідальності. При цьому вимоги законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), не застосовуються.

Хоча ГУ ДПС в Одеській області і вказує, що «тимчасово, на період дії воєнного стану, починаючи з 27.05.2022, превалюють норми в частині звільнення від відповідальності за несвоєчасне виконання платником податків податкових обов’язків у випадках та за умов, передбачених п. 69 підрозд. 10 розділу ХХ ПКУ», таке звільнення від відповідальності фактично розповсюджується лиш на осіб, чий бізнес постраждав від бойових дій/окупації/оточення або зупинився через мобілізацію ключових працівників. Так ось абзац сімнадцятий п.п. 69.2 п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ слід тлумачити у нерозривному зв’язку з усім пунктом 69.2, у якому спочатку вказується, що не розпочинаються та зупиняються усі податкові перевірки, крім: 1) камеральних, 2) фактичних, 3) документальних позапланових перевірок, що проводяться 3.1) на звернення платника податків, 3.2) з підстав, визначених підпунктами 78.1.7 та 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 ПКУ 4) документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями.

Далі у абзацах 5-15 підпункту 69.2 конкретизується, за яких умов проводяться вищезазначені податкові перевірки і далі у ключовому для нас абзаці 17 підсумовується, що у разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення перевірок до платників податків застосовується відповідальність згідно з цим Кодексом…

Тобто абзац сімнадцять доповнює підпункт 69.2 щодо тих чотирьох видів податкових перевірок, про які ідеться у абзацах 1-4 підпункту 69.2. Отже ключове речення абзацу сімнадцять, на яке спирається ГУ ДПС в Одеській області «при цьому вимоги законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), не застосовуються» відноситься лише до тих штрафних санкцій, що накладаються за правопорушення, виявлені за результатами чотирьох дозволених видів перевірок, про які зазначено у абзацах 1-4 підпункту 69.2, а не до усіх штрафних санкцій, від яких звільняє п. 52 1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Звичайно, податківці в свій захист можуть вказати, що платник податків просто тлумачить цей абзац на свою користь (хоча очевидно, що саме цей сенс у абзац сімнадцять пункту 69.2 вкладав законодавець), але як ми знаємо, пункт 4.1.4 статті 4 ПКУ декларує презумпцію правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу.

Тому вважаємо висновок Головного управління ДПС в Одеській області безпідставним через вільне, здійснене на користь податкового органу тлумачення абзацу сімнадцятого п.п. 69.2 п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідних положень» ПКУ.

Маслов Богдан, юрист

Підписатись на Моніторинг