Розрахунки з нерезидентами за посередницькими договорами

Опубліковано в експертно-правовій системі “Експертус: Головбух”  

Питання: Зараз при імпорті послуг можна платити лише за послуги посередництва в оптовій торгівлі, а в нас були договори агентських послуг. Це можна прирівняти між собою і зробити нові договори на посередницькі послуги, щоб провести оплату нерезиденту? ДПС не прикопається?

Відповідь:

Відносини агентської діяльності регулює глава 31 «Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання» ГК України. У частині, не врегульованій ГК України, до агентських відносин застосовують відповідні положення глави 68 ЦК України, які регламентують відносини доручення (на підставі ч. 2 ст. 305 ГКУ).

За ч. 1 ст. 295 ГК України, комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом (далі – агент) послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок субєкта, якого він представляє.

Згідно з ч. 1 ст. 297 ГК України, за агентським договором одна сторона (агент) зобов’язується надати послуги другій стороні (принципалу) в укладанні угод чи сприяти їх укладанню (надання фактичних послуг) від імені цього суб’єкта та за його рахунок.

Агентом може бути суб’єкт господарювання (громадянин або юридична особа), який, виходячи з повноважень, заснованих на агентському договорі, здійснює комерційне посередництво (за ч. 2 ст. 295 ГК України).

Відповідно до ч. 4 ст. 295 ГК України, агент не може укладати угоди від імені принципала щодо себе особисто.

З огляду на вказане, агентський договір за своєю природою є посередницьким договором про надання послуг. Діяльність, яку здійснює агент від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок принципала, породжуватиме майнові наслідки для останнього. Отже, агент за договором агентських послуг є посередником між принципалом та іншими суб’єктами господарювання.

Посередницька діяльність також може регулюватися й іншими договорами: договором доручення та договором комісії.

За договором доручення одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки довірителя (за ч. 1 ст. 1000 ЦК України).

За ст. 1011 ЦК України, за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

Різниця між вказаними договорами та агентським договором полягає в тому, що договір доручення застосовується в цивільно-правових відносинаха не у підприємницькійдіяльності, як агентський. А за договором комісії комісіонер у відносинах з третіми особами діє від свого імені, а не від імені принципала.

Для забезпечення надійності та стабільності функціонування банківської системи у період введення воєнного стану було прийнято постанову Правління Національного банку від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (зі змінами) (далі – Постанова № 18).

Постанова № 18 визначає обмежене коло операцій, для проведення яких дозволяється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України.

Принагідно зазначити, що лист НБУ від 03.06.2022 № 40-0007/38782 вказав нанеможливість резидентів здійснювати транскордонні перекази валютних цінностей нерезидентам для розрахунку за посередницьку діяльність в Україні за їх дорученням. Таке рішення обґрунтоване відсутністю у п. 14 Постанови № 18 винятку з заборони на здійснення таких переказів, у зв’язку з наданням посередницьких послуг резидентами.

Однак, згідно з пп. 2 п. 14 Постанови № 18 зі змінами, внесеними постановою НБУ від 07.07.2022 № 142, уповноваженим установам забороняється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, включаючи перекази, що здійснюють за дорученням клієнтів, крім випадків здійснення переказів резидентами за операціями з імпорту товарів, зазначених у постанові КМУ від 24.02.2022 № 153 «Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту» (далі – Постанова № 153), за умови, якщо поставка товарів за такими операціями здійснена/здійснюється після 23.02.2021.

Послуги посередників з оптової торгівлі належать до винятків встановлених пп. 2 п. 14 Постанови № 18, відповідно до переліку послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі), за операціями з імпорту яких рекомендовано НБУ забезпечити здійснення переказів, затвердженого Постановою № 153.

На підставі Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності затвердженої наказом Держкомстату України від 23.12.2011 № 396 (далі – Класифікатор № 396), група «Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту» включає діяльність комісіонерів, товарних брокерів та будь-яких інших посередників у оптовій торгівлі, які здійснюють торгівлю товарами від імені або за рахунок інших осіб або компаній. Окрім того, за положеннями секції G Класифікатора № 396, оптова торгівля – це перепродаж (продаж без перероблення) нових або уживаних товарів роздрібним торговцям, підприємствам й організаціям або іншим оптовикам, діяльність агентів чи посередників з купівлі товарів від імені подібних осіб або продажу товарів подібним особам і компаніям.

Вказане свідчить про те, що надання послуг посередників з оптової торгівлі особи можуть здійснювати на підставі вищенаведених посередницьких договорів.

А тому, з огляду на вказані зміни, резиденти від 07.07.2022 мають можливість здійснити транскордонні перекази іноземної валюти за межі України з метою проведення розрахунків з нерезидентами за посередницькими договорами (агентським, доручення, комісії), які уповноважують цих резидентів на здійснення оптової торгівлі за дорученням нерезидентів.Проте для реалізації такої можливості має бути дотримано умови про те, що поставка товарів за імпортом здійснена/здійснюється після 23.02.2021.

Вікторія Шелест,

юристка

станом на 09.11.2022