Продовження строку аудиторського договору

EXPERTUS. Головбух

Питання: суспільно значиме підприємство (акціонерне товариство, що становить суспільний інтерес) має договір з аудиторською компанією, який укладено на 5 років. Зараз строк дії договору закінчується.

Чи можемо ми продовжити договір на строк, що не перевищить сукупно 10 років без проведення конкурсу. Звичайно, з проведенням деяких корпоративних заходів. Чи треба знову проводити конкурс?

Відповідь:

Згідно з ч. 3 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємства, що, зокрема, становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів) зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами.

Частина 3 ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон) передбачає проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності цього підприємства, на підприємствах, що становлять суспільний інтерес.

А ось вже у ст. 30 Закону йдеться про те, що підприємство, що становить суспільний інтерес, призначає суб’єкта аудиторської діяльності для виконання завдань з аудиту фінансової звітності щонайменше на один рік. Строк виконання таких завдань може бути продовжено відповідно до вимог цього Закону. При цьому безперервна тривалість виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності для суб’єкта аудиторської діяльності не може перевищувати десяти років.

Після закінчення строку максимальної тривалості виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності (10 років) або після закінчення строку тривалості виконання завдання, продовженого відповідно до частини четвертої цієї статті, суб’єкт аудиторської діяльності (аудиторська фірма чи аудитор) або у відповідних випадках члени його аудиторської мережі не повинні надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності тому самому підприємству, що становить суспільний інтерес, протягом наступних чотирьох років.

Максимальна тривалість виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності може бути продовжена, але не більше ніж на строки, зазначені у частині четвертій цієї статті, тільки якщо за рекомендацією аудиторського комітету орган управління пропонує органу, який відповідно до цього Закону здійснює призначення суб’єкта аудиторської діяльності, продовжити виконання завдання і ця пропозиція схвалюється.

Після закінчення максимального строку безперервного виконання завдань підприємство, що становить суспільний інтерес, може продовжити строк виконання таких завдань цим же суб’єктом аудиторської діяльності.

У цілях цієї статті тривалість виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності розраховується з першого фінансового року згідно з договором на проведення аудиту, відповідно до якого суб’єкт аудиторської діяльності вперше призначається виконувати завдання з обов’язкового аудиту одного й того самого підприємства, що становить суспільний інтерес.

Таким чином, ви маєте право на продовження строку договору із аудиторською компанією у звʼязку із продовженням тривалості виконання завдань з аудиту фінансової звітності. Відповідно, законодавство не повʼязує реалізацію цієї можливості із проведенням нового конкурсу.

Наталія Брожко, Керівна Партнерка, адвокатеса Адвокатської фірми «Єфімов та партнери»