Виграш у спорі щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земділянки

Оскаржено податкове повідомлення-рішення, яким Клієнту визначено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в сумі 240 000 грн.

Ми довели, що Клієнт має право на «пільгу» з податку на нерухоме майно на підставі пп. «є» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 ПК України. Зокрема, підтвердивши, що об’єкт нерухомості Клієнта відповідає таким ознакам:

  • може бути класифікований у групі «Будівлі промисловості та склади» (код 125) ДК 018-2000;
  • використовувався протягом звітного (податкового) періоду за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність якого класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010;
  • не є зданим в оренду, лізинг, позичку іншим суб’єктам господарювання.

З урахуванням зазначеного, у контролюючого органу були відсутні правові підстави для нарахування Клієнту податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Скоріш звертайтесь до нас за оцінкою відповідності вашої будівлі промисловості критеріям, які надають можливість застосувати «пільгу» з податку на нерухоме майно.

Знання підтверджено позитивною практикою.