Прострочені дивіденди

Питання: В грудні 2017 року було прийнято рішення про виплату дивідендів за 2016 рік. Виплату треба було здійснити до 31.01.2018, але не виплатили. Проте був нарахований податок на дивіденди та відображена заборгованість перед учасниками. Наразі є можливість виплатити дивіденди.

Питання:

Чи можна за наявності заборгованості перед учасниками виплатити дивіденди за 2017 рік?

Чи можна виплачувати заборгованість за 2016 рік?

Відповідь: Відповідно до ст.116 Цивільного кодексу України учасники господарського товариства мають право зокрема брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди). Аналогічно це право складає частину корпоративних прав, передбачених ст.167 Господарського кодексу України, відповідно до якої корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Відповідно до ст.26 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII (далі – Закон про ТОВ) виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений статутом товариства або рішенням загальних зборів учасників.

Таким чином строк виплати дивідендів може бути встановлений і довший, аніж шість місяців. Проте простроченим цей строк вважатиметься лише після збігу шести місяців, або іншого строку, встановленого статутом чи рішенням учасників ТОВ. Отже, зобов’язання про виплату дивідендів за 2016 рік після 31.01.2018 слід вважати простроченим, а не припиненим.

Відповідно до ст.509 ЦК України зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов’язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

Сторонами у зобов’язанні ст.510 ЦКУ визнає боржника і кредитора.

 

Таким чином виплата дивідендів учасникам ТОВ цілком відповідає правовідношенню, яке класифікується як зобов’язання. Кредитором у цьому зобов’язанні є учасник, який був таким учасником на день прийняття рішення про виплату дивідендів, а боржником у цьому зобов’язанні є саме ТОВ.

За загальним правилом зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (ст.599 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст.256 ЦКУ позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ст.257 ЦКУ). При цьому перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Отже, початок перебігу позовної давності щодо зобов’язання про виплату дивідендів має припадати на перший день після збігу шестимісячного строку, встановленого Законом, або іншого строку, встановленого статутом ТОВ, для їх виплати.

Згідно з пп.14.1.257. п.14.1. ст.14 Податкового кодексу України фінансова допомога – фінансова допомога, надана на безповоротній або поворотній основі. При цьому безповоротна фінансова допомога – це, у тому числі, сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності.

Оскільки в запитанні вказано, що строк виплати дивідендів за 2016 рік був встановлений до 31.01.2018, то позовна давність за відсутності умов для її переривання чи зупинення, буде вважатися такою, що збігла, 1 лютого 2021 року. Проте це не заважає виконати зобов’язання по виплаті дивідендів і після спливу позовної давності. Відповідно до ст.267 Цивільного кодексу України особа, яка виконала зобов’язання після спливу позовної давності, не має права вимагати повернення виконаного, навіть якщо вона у момент виконання не знала про сплив позовної давності.

 

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291, рахунок 67 «Розрахунки з учасниками» призначено для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов’язані з розподілом власного капіталу (дивіденди, повернення часток тощо).

 

Таким чином, заборгованість по сплаті дивідендів є кредиторською заборгованістю ТОВ перед учасником, яка має бути відображена за кредитом рахунку 67 до здійснення виплати таких дивідендів, або до збігу позовної давності. Отже, така заборгованість має бути погашена шляхом виплати дивідендів, незалежно від наявності заборгованості по виплаті дивідендів за більш пізній період. Наявність заборгованості ТОВ по виплаті дивідендів не є перешкодою для погашення простроченої заборгованості з виплати дивідендів за 2016 та 2017 роки.

Автор: Олександр Єфімов,
Керуючий Партнер, доктор філософії права, доцент, адвокат, аудитор, член Науково-консультативної ради Верховного Суду