Oleksandr Yefimov

Managing partner, lawyer, auditor

Sergii Yefimov

Partner, lawyer, auditor

Iryna Vysitska

Partner, lawyer

Alexey Domashenko

Partner, lawyer

Maryna Kostenko

Partner, lawyer

Tetyana Proskura

Assistant lawyer/ Assistant managing partner

Maria Mylnikova

Partner, lawyer

Nataliia Serhiichuk

Partner, paralegal

Vladyslav Holovatyuk

Paralegal

Stanislav Lavrinchuk

Auditor

Olesya Kirilkina

Accountant expert, partner

Kateryna Kreminska

HR Manager

Katerina Mudrovska

Lawyer, lawyer’s assistant