Бухгалтер як суб’єкт первинного фінансового моніторингу

Питання: Підприємство, надає послуги з ведення бухгалтерського обліку підприємствам, резидентам України (основний вид діяльності КВЕД 69.20 – діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування.) Чи повинно таке підприємство реєструватися як суб’єкт первинного фінансового моніторингу? Якщо повинен, то в який строк? А якщо немає такої реєстрації, то які штрафні санкції передбачено за не реєстрацію?

Відповідь: Відповідно до ч.2. ст.5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII (далі – Закон) суб’єктами первинного фінансового моніторингу, у тому числі, є аудиторські фірми, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку.

Згідно з ч.2 ст.6 Закону суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного фінансового моніторингу та повідомляти спеціально уповноваженому органу в порядку, визначеному Національним банком України для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк України відповідно до статті 14 Закону виконує функції державного регулювання і нагляду, та Кабінетом Міністрів України для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу, про призначення чи звільнення відповідального працівника; призначення особи, яка тимчасово виконуватиме обов’язки відповідального працівника у разі його відсутності; зміну відомостей про суб’єкта первинного фінансового моніторингу та/або про відповідального працівника чи особу, яка тимчасово виконує його обов’язки; припинення діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу та ін.

Відповідно до розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24, форма № 1-ФМ «Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу» подається до Держфінмоніторингу безпосередньо усіма суб’єктами первинного фінансового моніторингу у випадку постановки їх на облік в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Ст.24 Закону передбачає, що особи, винні у порушенні вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансували тероризм чи розповсюдження зброї масового знищення, несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законом.

У разі невиконання (неналежного виконання) суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог Закону, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме за порушення обов’язків, визначених цим Законом та/або нормативно-правовими актами у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідальність настає у вигляді штрафу у розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, – у розмірі до 100 НМДГ). Тобто 5 100 грн – для юридичних і 1 700 грн – для фізичних осіб.

Повторне (повторні) порушення суб’єктом первинного фінансового моніторингу, вчинене протягом трьох років після дня виявлення аналогічного порушення, за яке до суб’єкта первинного фінансового моніторингу прийнято рішення про застосування санкції відповідно до Закону, тягне (тягнуть) за собою накладення штрафу на суб’єкта первинного фінансового моніторингу у розмірі до 3000 НМДГ (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, – у розмірі до 400 НМДГ). Тобто 51 000 грн – для юридичних і 6 800 грн – для фізичних осіб.

Зазначені санкції до суб’єктів первинного фінансового моніторингу застосовуються суб’єктами державного фінансового моніторингу, які відповідно до Закону здійснюють функції з державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення, у порядку, встановленому відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу.

Рішення (постанова) суб’єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу санкцій, передбачених цією статтею, набирає законної сили з дати його (її) прийняття. Рішення (постанова) суб’єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу штрафних санкцій, передбачених цією статтею, є виконавчим документом.

Зазначене рішення (постанова) підлягає виконанню суб’єктом первинного фінансового моніторингу протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня його (її) отримання, про що письмово повідомляється відповідному суб’єкту державного фінансового моніторингу, який відповідно до Закону виконує функції з державного регулювання і нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу. У разі невиконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу такого рішення (постанови) про застосування штрафних санкцій у встановлений строк воно (вона) передається до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.

Оскарження рішення (постанови) суб’єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу штрафних санкцій, передбачених цією статтею, здійснюється в судовому порядку виключно з метою встановлення законності прийняття такого рішення (постанови) та не зупиняє виконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу застосованої санкції.

Таким чином, відповідаючи на поставлене запитання, слід зазначити, що підприємство, яке надає послуги з ведення бухгалтерського обліку підприємствам, резидентам України зобов’язане стати на облік як суб’єкт первинного фінансового моніторингу в Держфінмоніторингу.

Постановка на такий облік здійснюється шляхом подання форми № 1-ФМ «Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу» та внесення до Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Строк для постановки на такий облік не встановлений ані Законом, ані вказаною вище Інструкцією. Отже, цілком логічно, що обов’язок стати на облік у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникає у момент початку здійснення ним діяльності, яка й надає йому статус такого суб’єкта, тобто – діяльності з надання послуг з ведення бухгалтерського обліку.

Слід звернути увагу, що вказані вище штрафні санкції застосовуються не за невчасну постановку на облік, коли можна було би говорити про якісь строки, а у випадку, коли суб’єкт первинного фінансового моніторингу на такий облік не став. Тому набуття статусу такого суб’єкта і є тим моментом, на який має бути виконаний обов’язок постановки на облік.

Автор: Олександр Єфімов,
Керуючий Партнер, доктор філософії права, доцент, адвокат, аудитор, член Науково-консультативної ради Верховного Суду