Придністров’я як низькоподаткова юрисдикція

Питання: Запитання стосовно п.140.5.51… ПКУ.

1) З якої дати цей пункт вступає в дію: з 01.07.2020 чи з 23.05.2020?

2) Стосується ця норма всіх підприємств без виключень, працюючих з нерезидентами, які відповідають критеріям, установленим п/п.39.2.1.2?

3) В реєстр «низькоподаткових» юрисдикцій включено Молдову. А як бути с Придністровською Молдавською Республікою?

Відповідь: Відповідно до пп.140.5.51. п.140.5 ст.140 Податкового кодексу, фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 ПКУ), реалізованих на користь:

  • нерезидентів зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ;
  • нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «ґ» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.

Вимоги цього підпункту не застосовуються платником податку, якщо операція не є контрольованою та сума таких доходів підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої статтею 39 ПКУ, але без подання звіту.

При цьому, якщо ціна реалізації товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг є нижчою за ціну, визначену відповідно до принципу «витягнутої руки», встановленого статтею 39 ПКУ, коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на розмір різниці між вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», та вартістю реалізації.

Норми цього підпункту застосовуються за результатами податкового (звітного) року.

Підпункт 140.5.51. пункту 140.5. статті 140 з’явився в ПКУ завдяки Закону України, «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 № 466-IX. Відповідно до п.1 розділу ІІ Прикінцеві положення зазначеного Закону він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім окремих його норм, серед яких підпункт 140.5.51. не зазначено. Опублікований цей Закон був у газеті «Голос України № 84 від 22.05.2020. Отже підпункт 140.5.51. набув чинності з 23 травня 2020 року.

Щодо кола платників податку на прибуток, на яких поширюється дія пп.140.5.51. ПКУ, слід зазначити, що такими платниками є такі, що реалізують товари, у тому числі необоротні активи, роботи та послуги (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 ПКУ) на користь нерезидентів, що підпадають під ознаки нерезидентів за відповідними переліками, вказаними вище.

Вимоги вказаного підпункту не застосовуються платником податку, якщо операція не є контрольованою та сума таких доходів підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої статтею 39 ПКУ, але без подання звіту.

Отже дія підпункту 140.5.51. ПКУ поширюється на усіх резидентів, які реалізують товари, роботи, послуги на користь нерезидентів, які підпадають під ознаки, зазначені в підпункті 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ та підпункті «ґ» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ.

Стосовно статусу нерезидентів, які знаходяться на території Придністровської Молдавської Республіки, слід керуватися такими нормативними актами:

– Меморандумом про основи нормалізації відносин між Республікою Молдова і Придністров’ям від 08.05.1997 – надалі «Меморандум»;

– Постановою Уряду Республіки Молдова № 815 від 02.08.2005 «Про регулювання потоків вантажів, які є предметом зовнішньоторговельної діяльності Придністров’я» – надалі «Постанова № 815»;

– Постановою Уряду Республіки Молдова № 792 від 08.07.2004 «Про регулювання потоків вантажів, які є предметом зовнішньоторговельної діяльності Придністров’я» – надалі «Постанова № 792».

Україна розглядає торгівлю з Придністровською Молдавською Республікою  (надалі – «ПМР») виключно як торгівлю з територією Республіки Молдова, на яку розповсюджується чинний режим зовнішньої торгівлі між Україною та Республікою Молдова, що регламентується Договором та низкою двосторонніх документів.

Відповідно до законодавства Республіки Молдова – економічні агенти ПМР не можуть здійснювати імпортно-експортні операції та торговельну діяльність з контрагентами Республіки Молдова без відповідної реєстрації в компетентних органах Республіки Молдова.

Відповідно до Постанови № 815 економічні агенти ПМР мають отримати в Державній реєстраційній палаті Республіки Молдова виписку з Державного реєстру про постійну або тимчасову реєстрацію, яка дозволяє мати ліцензії, на види діяльності, які підпадають під ліцензування та оформляти документи, необхідні для здійснення експортно-імпортних операцій у митних та податкових органах та в фінансових установах Республіки Молдова.

Згідно з Постановою № 792 Республіка Молдова розглядає територію ПМР виключно як внутрішню митну територію, не встановлюючи будь-яких обмежень для порядку перетину адміністративної лінії розмежування товарами та послугами, зберігаючи ПДВ на молдавські товари, які направляються у ПМР та з ПМР. Водночас ПМР на усі імпортні товари, у тому числі і з Республіки, встановлює внутрішні мита та збори.

Тобто, імпортно-експортна діяльність агентів ПМР здійснюється за умови належного оформлення супровідних документів відповідно до законодавства Республіки Молдова.

Враховуючи, що Республіка Молдова включена до Переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ, нерезидент, що знаходиться на території ПМР вважається таким, що перебуває в державі з відповідного переліку.

Таким чином, з точки зору українського законодавства резидент Придністровської Молдавської Республіки вважається резидентом Республіки Молдова.

Автор: Олександр Єфімов,
Керуючий Партнер, доктор філософії права, доцент, адвокат, аудитор, член Науково-консультативної ради Верховного Суду