Спецрахунок для оплати електроенергії: 2603

Питання: Розрахунки за електроенергію відбуваються через рахунок зі спеціальним режимом використання, тобто 2603. А якщо є рішення суду про стягнення коштів з боржника через виконавчу службу. У рішенні є гроші за електроенергію, судовий збір. Питання, на який рахунок ми можемо отримати гроші? На 2603 чи 2600?

Відповідь: Згідно зі ст.75 Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, між учасниками цього ринку здійснюються в грошовій формі відповідно до укладених договорів у порядку, визначеному цим Законом, правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку. Покупці електричної енергії, які купують електричну енергію в електропостачальників, вносять плату за отриману електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника в одному з уповноважених банків.

Кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальника перераховуються згідно з алгоритмом, який встановлюється Регулятором. Такий алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання електропостачальника передбачає, за звичайних умов, перерахування всіх коштів, що надходять від покупців на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника, у повному обсязі на поточні рахунки електропостачальника.

Перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку затверджується та оприлюднюється Регулятором. На кошти, що знаходяться на поточних рахунках із спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку, не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями цих учасників ринку. Операції за поточними рахунками із спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку не підлягають зупиненню. У разі перерахування коштів за електричну енергію та послуги на інші рахунки, ніж поточні рахунки із спеціальним режимом використання, у випадках, визначених цією статтею, отримувачі повинні повернути ці кошти у триденний строк з моменту їх отримання.

Відповідно до п.13 Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої Постановою Правління Національного банку України 11.09.2017 № 89 у класі 2 «Операції з клієнтами» Плану рахунків відображаються операції з клієнтами, зокрема операції за наданими кредитами та залученими вкладами (депозитами). Рахунки класу 2 «Операції з клієнтами» Плану рахунків використовуються для обліку операцій за розрахунками з клієнтами (крім банків) – суб’єктами господарювання, органами державної влади та самоврядування, іншими юридичними особами, фізичними особами. За рахунками суб’єктів господарювання обліковуються кошти юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Рахунки 2603 та 2600 віднесені до рахунків класу 2.

Згідно з Додатком 1 до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України балансові рахунки 2603 «Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання» призначені для обліку коштів, що підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі сум коштів в іноземній валюті, що підлягають обов’язковому продажу. За кредитом рахунку проводяться суми надходжень. За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань згідно з режимом роботи рахунків.

Що стосується рахунку 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання», то цей рахунок призначений для обліку вкладів (депозитів) на вимогу суб’єктів господарювання (крім небанківських фінансових установ), у тому числі поточні рахунки суб’єктів господарювання та розрахунки за ними; надані кредити овердрафт. На цьому рахунку також обліковуються суми, що перераховуються клієнтами для формування статутного капіталу до їх реєстрації як юридичних осіб. За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням власників рахунків згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; суми, що обумовлені договором між банком та клієнтом – власником рахунку; надані кредити овердрафт. За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки з обліку відповідних кредитів.

Таким чином, рахунок 2603 є рахунком зі спеціальним режимом використання, про який йдеться у ст.75 Закону України «Про ринок електричної енергії». Цей рахунок є захищеним від зупинення операцій, накладення арешту, звернення стягнення… Саме на цей рахунок має бути зарахована заборгованість за електроенергію. Що стосується відшкодованих судом судових витрат та ін…, що не є оплатою вартості електроенергії, то такі кошти мають бути зараховані на рахунок 2600.

Автор: Олександр Єфімов,
Керуючий Партнер, доктор філософії права, доцент, адвокат, аудитор, член Науково-консультативної ради Верховного Суду