Передача незавершеного об’єкта КНП

Опубліковано в експертно-правовій системі “Експертус: Головбух”  

Питання: комунальне підприємство-водоканал є балансоутримувачем майна. Йому замовник будівельних робіт (департамент ЖКГ) хоче передати незавершений об’єкт (резервуар, який не введено в експлуатацію), а в акті прийому-передачі вказати, що це капітальні видатки по цьому об’єкту (тобто передати тільки затрати по цьому об’єкту). Якими законними підставами аргументувати, що це незаконно?

Відповідь:

Статтею 78 ГКУ передбачено, що:

  • комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління;
  • орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника – відповідної територіальної громади і виконує його функції у межах, визначених цим ГКУ та іншими законодавчими актами;
  • майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за ним на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

Згідно зі ст. 139 ГКУ майном у ГКУ визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб’єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб’єктів.

Залежно від економічної форми, якої набуває майно у процесі здійснення господарської діяльності, майнові цінності належать до основних фондів, оборотних засобів, коштів, товарів.

Відповідно до ч.1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій (дій або подій, які викликають зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства) є первинні документи. До яких ми і відносимо акт приймання-передачі.

Відповідно до п. 1.6 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333, капітальні видатки – це видатки, які спрямовуються на придбання основного капіталу (обладнання і предметів довгострокового користування), необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), на капітальні інвестиції, капітальний ремонт; на створення державних запасів і резервів; на придбання капітальних активів; невідплатні платежі, компенсацію втрат, пов’язаних з пошкодженням основного капіталу.

Капітальні видатки мають значення під час економічної класифікації, коли треба визначати код операції відповідно до бюджетного законодавства.

Однак, коли мова йде про передачу активів/зобов’язань і ця передача супроводжується первинним документом, то в акті треба описувати суть господарської операції, а не те, за яким кодом це все «проводити» через казначейство.

Крім того, згідно зі ст. 331 ЦК України право власності на нову річ, яка виготовлена (створена) особою, набувається нею, якщо інше не встановлено договором або законом. Особа, яка виготовила (створила) річ зі своїх матеріалів на підставі договору, є власником цієї речі.

Право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна).

Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації.

Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації.

До завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (створення майна).

Відповідно до ч.1 ст. 876 ЦК України власником об’єкта будівництва або результату інших будівельних робіт є замовник, якщо інше не передбачено договором.

За таких умов недобудований резервуар як окремо визначене майно не знаходиться у комунальній власності. Відповідно він і не може бути переданий комунальному підприємству.

У комунальній власності є матеріали, обладнання, що використовуються в будівництві.

Витрати ж – це, в розумінні ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу. А не майно. Вони не можуть передаватись комунальному підприємству на праві господарського відання або оперативного управління.

 

Наталія Брожко, Партнер, адвокат Адвокатської фірми «Єфімов та партнери»

19.06.2021