У податковому спорі для Клієнта врятовано більше 51 млн грн

 ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД став на бік платника податків, інтереси якого представляв Старший Партнер, адвокат Олександр Єфімов.

Апеляційна інстанція залишила в силі рішення суду першої інстанції щодо скасування ППР:

 • визначення до сплати грошового зобов`язання з податку на прибуток підприємств у розмірі 14 866 824,00 грн;

 • зменшення задекларованого відʼємного значення обʼєкта оподаткування податком на прибуток на суму 34 054 721,00 грн;

 • зменшення задекларовану  за вересень 2019 року відʼємного значення суми податку на додану вартість, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду на суму 1 995 306,00 грн.

Податківці вважали, що товариство:

 • не визначило та не відобразило у складі «інших доходів» фінансовий дохід від дисконтування кредиторської заборгованості, яка обліковувалася в бухгалтерському обліку платника на рахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» по договору позики;
 • невірно визначило суму фінансових витрат, що підлягають включенню до собівартості кваліфікаційних активів;
 • завищило собівартість виготовленої продукції на загальну суму 4 354 471,99 грн. за рахунок відображення в бухгалтерському обліку операцій зі списання витратних матеріалів із застосуванням наступних кореспонденцій бухгалтерських рахунків: Дт 39 «Витрати майбутніх періодів» – Кт 207 «Запасні частини», Дт 23 «Виробництво» – Кт 39 «Витрати майбутніх періодів»;
 • завищило собівартість виготовленої продукції на загальну суму 5 003 238,10 грн. за рахунок відображення операцій зі списання теплопостачання та постачання електроенергії, придбаної у виконавців – ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія» та ПрАТ «Коростенський завод МДФ», що була використана для експериментального виробничого випробування сушки з метою збільшення обсягів виробництва;
 • товариство не збільшило фінансовий результат до оподаткування на суму 30 відсотків вартості товарів (в т.ч. необоротних активів, робіт та послуг, придбаних, зокрема у нерезидента – компанії «Gruze Maschinenbau GmbH & Co. KG» (Німеччина), організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. «г» пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України;
 • завищило різниці, на які зменшується фінансовий результат, за 2017 рік на суму 2 532 617 грн. А саме в ряд. 3.2.4 додатка РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2017 рік платник відобразив абсолютну величину збитку, задекларованого попередньо в ряд. 04 «Об`єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03 РІ) податкової декларації за 2016 рік у сумі 2 532 617 грн;
 • занизило задекларований за звітний період показник податкового зобов`язання з податку на додану вартість на суму 1 941 973 грн. через те, що здійснювало реалізацію товарів за ціною нижче від ціни їх придбання;
 • завищило задекларований за звітний період показник податкового кредиту на суму податку на додану вартість в розмірі 53 333 грн. через те, що помилково віднесло операцію з поставки контрагентом-виконавцем програмної продукції до оподатковуваних податком на додану вартість операцій тощо.