Оплата аспірації

Питання:

Договір ЗЕД, поставка DAP. По експортній операції виникають аспірації, як обліковувати у обліку, акт приймання-передачі був у серпні, завантажили на корабель у вересні і виникла аспірація, сплачують нам за мінусом аспірації?

Хотілось, більше зрозуміти, що таке аспірація, як підтвердити аспірацію, що у договорі потрібно прописати про втрати, хто їх сплачує, та як оплачують аспірацію чи ні.

Відповідь:

Відповідаючи на питання, що таке аспірація варто, насамперед, вказати, що цим поняттям позначають технічний процес усунення пилу з забруднених виробничих приміщень, шляхом його відсмоктування (за інформацією зі Словника української мови у 20 томах (томи 1-10)).

Згідно з п.2 підрозділу 2 розділу 5 Інструкції з ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на зернових та зернопереробних підприємствах усіх форм власності,затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 16.02.2021 №3111-02/9799-03 (далі – Інструкція про облік зерна), під час очищення на зерноочисних машинах партії зерна в потоці приймання її маса визначається за даними бухгалтерського обліку, виходячи з даних про приймання зерна на кожну потокову лінію. У разі очищення частини зерна, що зберігається на складі, маса до доробки визначається шляхом зважування або обміру. Спосіб визначення маси зерна до доробки вказується в розпорядженні-акті на доробку зерна, насіння олійних культур (типова форма №34) згідно з Галузевими типовими формами.

Під час складання актів про очищення зерна віднесення домішок, що містяться у відходах, до сміттєвої або зернової домішки здійснюється з урахуванням вимог національного стандарту на відповідну культуру, зазначеного в переліку згідно з додатком 1 до Інструкції про облік зерна. Одержані під час очищення зерна побічні продукти і відходи I та II категорій передаються в цех (склад) відходів за фактичною масою та якістю, визначеними окремо для кожної доробленої партії зерна, списуються з рахунку основної культури та оприбутковуються за місцем зберігання. Відходи III категорії (некормові) у міру накопичення зважуються і вивозяться з території підприємства для знищення (п.п.5, 6 підрозділу 2 розділу 5 Інструкції про облік зерна).

До розпорядження-акта на доробку зерна, насіння олійних культур (типова форма №34) згідно з Галузевими типовими формами додається акт розподілу відходів у довільній формі, у якому зазначається перелік власників зерна, що підлягає доробці, з показниками якості та кількості до доробки.  

Розподіл отриманих відходів здійснюється пропорційно кількості та якості очищеного зерна. Зразок розподілу по культурах чи власниках зерна загальної отриманої кількості відходів наведено в таблиці «Розподіл по культурах чи власниках зерна загальної отриманої кількості відходів» в п.9 підрозділу 2 розділу 5 Інструкції про облік зерна.

На підставі актів розподілу відходів результати доробки зазначаються в книзі кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки (типова форма №36) згідно з Галузевими типовими формами та особовими рахунками поклажодавців (на підставі п.9 підрозділу 2 розділу 5 Інструкції про облік зерна).

За п.10 підрозділу 2 розділу 5 Інструкції про облік зерна легка органічна домішка, що з’являється на поверхні зерна на складах унаслідок його самосортування, відходи, що утворюються під час переміщення зерна транспортерами (без підвісних сит – легка органічна домішка), і змітки, що утворюються під час переміщення зерна і вантажно-розвантажувальних робіт, доробляються з метою вилучення нормального зерна, зважуються, списуються з основної культури, оприбутковуються за відповідним місцем зберігання та оформлюються актом на оприбуткування зміток (типова форма № 22) згідно з Галузевими типовими формами.

Аспіраційні відноси (аспіраційний пил, легка органічна домішка), отримані в процесі аспірації та вентилювання зерна, що переміщується механізмами, відносяться до відходів ІІІ категорії та оформляються розпорядженням-актом на доробку зерна, насіння олійних культур (типова форма №34) (згідно з п.11 підрозділу 2 розділу 5 Інструкції про облік зерна).

Щодо списання аспіраційного пилу, що утворюється під час аспірації, то відповідно до п.40 підрозділу 1 розділу 9 Інструкції про облік зерна аспіраційний пил списується пропорційно масі переміщеного зерна (при прийманні, відпуску, внутрішньому переміщенні) за культурами та за власниками зерна згідно з розподілом по культурах чи власниках зерна загальної отриманої кількості відходів за наведеним прикладом у п.9 глави 2 розділу 5 Інструкції про облік зерна. При списанні аспіраційного пилу у видатках книг кількісно-якісного обліку вказується середньозважена вологість культури при переміщенні її за відповідний період. Зачистки пилових камер проводяться не рідше ніж один раз на місяць.

Отже, питання здійснення аспірації наразі законодавчо належно не врегульовано. Інструкція про облік зерна регламентує саме порядок списання аспіраційних відносів у зв’язку з проведенням аспірації, а не безпосередньо процес аспірації. Тож всі супутні питання, пов’язані з вказаною процедурою (сплата вартості аспірації, сплата вартості витрат, що виникають внаслідок аспірації тощо) контрагенти можуть передбачати в договорі самостійно.

Вікторія Шелест,

юристка