Завищена ціна закупівлі: хто відповідатиме

EXPERTUS. Головбух

Питання: КНП проводить закупівлю господарських та будівельних товарів по прямих договорах. Закупівлю товарів у постачальників (договір, накладна) проводить завідувач господарством. Уповноважена особа підприємства оприлюднює звіти до цих договорів по закупівлі у системі PROZORRO. При візуванні первинних документів юрисконсульт зауважив, що ціни на товари значно завищені.

Хто повинен здійснювати контроль та нести персональну відповідальність за відповідність ринковим цінам товарів, робіт та послуг, що закуповуються на підприємстві: завідувач господарством, який безпосередньо закуповує ці товари, чи уповноважена особа, яка оприлюднює їх в системі PROZORRO?

Яка відповідальність працівників бухгалтерії у даній ситуації?

 

Відповідь:

Розпочнемо із Закону України «Про публічні закупівлі» (далі- Закон).

Уповноважена особа (особи) – службова (посадова) чи інша особа, яка є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі / спрощених закупівель згідно з цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту).

Конкурентна процедура закупівлі (далі – тендер) – здійснення конкурентного відбору учасників за процедурами закупівлі відкритих торгів, торгів з обмеженою участю та конкурентного діалогу (ст. 1 Закону).

Відповідно до ч. 3 ст. 3 Закону у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, замовник повинен дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та може використовувати електронну систему закупівель, у тому числі електронні каталоги для закупівлі товарів. У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обовʼязково оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 зазначеного Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Очевидно із суті питання, що мова саме про таку ситуацію.

Серед принципів маємо максимальну економію, ефективність та пропорційність (ч. 1 ст. 5 Закону).

Статтею 11 Закону також врегульовано, що відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є уповноважена особа, яка визначається або призначається замовником одним з таких способів:

1) шляхом покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності функцій уповноваженої особи як додаткової роботи з відповідною доплатою згідно із законодавством;

2) шляхом введення до штатного розпису окремої (окремих) посади (посад), на яку буде покладено обовʼязки виконання функцій уповноваженої особи (уповноважених осіб);

3) шляхом укладення трудового договору (контракту) згідно із законодавством.

Уповноважена особа може бути відповідальною за організацію та проведення закупівель, що здійснюються відповідно до частини третьої статті 3 цього Закону. Тобто у випадках закупівлі на суму не більше 50 тис. грн.

Уповноважена особа здійснює свою діяльність на підставі укладеного із замовником трудового договору (контракту) або розпорядчого рішення замовника та відповідного положення. Уповноважена особа повинна мати вищу освіту, як правило юридичну або економічну освіту. У разі визначення кількох уповноважених осіб розмежування їх повноважень та обовʼязків визначається рішенням замовника.

Замовник має право призначити декілька уповноважених осіб, за умови що кожна з таких осіб буде відповідальною за організацію та проведення конкретних процедур закупівель / спрощених закупівель.

При цьому, згідно зі ст. 13 Закону до процедур закупівель законодавець відносить відкриті торги, торги з обмеженою участю, конкурентний діалог, переговорна процедура (як виняток).

Відповідальності за порушення вимог Закону присвячено статтю 44 Закону.

Так, за порушення вимог, установлених цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання цього Закону, уповноважені особи, службові (посадові) особи замовників, службові (посадові) особи та члени органу оскарження, службові (посадові) особи Уповноваженого органу, службові (посадові) особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, службові (посадові) особи органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (обслуговуючого банку), несуть відповідальність згідно із законами України.

За придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель / спрощених закупівель, відповідно до вимог цього Закону, та укладення договорів, що передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель / спрощених закупівель, визначених цим Законом, та за порушення вимог цього Закону службові (посадові) особи, уповноважена особа замовника та керівники замовників несуть відповідальність згідно із законами України.

Низку змін до організації процедур закупівель внесли і Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Постанова).

Проте не до загального підходу до притягнення до відповідальності.

Відповідно до ст. 16413 Кодексу України про адміністративні правопорушення здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування визначених законодавством процедур закупівель; оцінка пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), тендерних пропозицій не за критеріями та методикою оцінки для визначення найкращої пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції), тендерної пропозиції, що міститься в документації конкурсних торгів (кваліфікаційній документації), тендерній документації; укладення з учасником, який став переможцем торгів, договору про закупівлю за цінами і обсягами, що не відповідають вимогам документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації), тендерної документації; неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог законодавства; ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, передбачених законом, – тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як бачимо із формулювання питання, притягнення до відповідальності за цієї статтею, якщо не було інших порушень укладення договору, не очікується.

Винних службових осіб замовника може бути притягнуто і до кримінальної відповідальності. І за різними статтями (зловживання владою або службовим становищем; нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням тощо), якщо склад злочину буде встановлено.

Отже, відповідальні особи за укладення подібних договорів визначається на рівні внутрішніх документів КНП (розпорядження, положення, посадові інструкції). Законодавство дозволяє покласти відповідальність на уповноважену особу за організацію та проведення закупівель. Проте якщо цього чітко не визначено, до відповідальності можуть притягнути осіб, які погоджують та ухвалюють рішення про закупівлю. В такому випадку, у них має бути статус посадових (службових осіб). Тобто ці особи мають виконувати організаційно-розпорядчі або адміністративно господарські функції, виконують їх за спеціальним повноваженням. Зазвичай, такі повноваження наявні у керівників та заступників структурних підрозділів та керівництва самого КНП, зокрема.

Тому звичайні працівники бухгалтерії, які не наділені такими функціями, не являються субʼєктами правопорушень.

 

Наталія Брожко, Керівна Партнерка, адвокатеса Адвокатської фірми «Єфімов, Брожко та партнери»