Чи досить двох законів?

Вітаю,

Законопроєкт № 1210, прийнятий Верховною Радою (стор.2 Моніторингу), містить вимогу про те, що для цілей оподаткування операції повинні обліковуватись виходячи з реальних (фактичних) умов та обставин та/або поведінки платника податків. При цьому обов’язок доведення невідповідності первинних документів реальним (фактичним) умовам та обставинам здійснення операції та/або поведінці платника податків, передбачених цим пунктом, покладається на контролюючий орган.

Наразі в Кодексі адміністративного судочинства є ст.77, відповідно до якої в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

На Вашу думку, скільки законів має бути прийнято для того, щоб податківці почали доказувати нереальність операцій, а не платник доказував їх реальність???

Та коли в суді можна буде сподіватися, що суд також враховуватиме вказаний обов’язок податківців???

Олександр Єфімов,

Керуючий Партнер, адвокат, аудитор

Підписатись на Моніторинг