Торговельні марки та промислові зразки: діють зміни

16.08.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21.07.2020 № 815-IX. Його мета зрозуміла із назви. А от що дійсно суттєво змінилось у сфері інтелектуальної власності – давайте розбиратись.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

 1. Замість Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» тепер існує Закон України із назвою «Про охорону прав на торговельні марки». Тобто віднині і в Цивільному кодексі Україні, і в спеціальному законі один і той же об’єкт має одну назву – «торговельна марка». Поняття «знак для товарів і послуг» відійшло в минуле.
 2. Відтепер не лише іноземці та особи без громадянства, а й іноземні юридичні особи та інші особи, які мають місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження за межами України, у відносинах з Мінекономрозвитком реалізовують свої права через патентних повірених.
 3. Нова ознака торговельної марки, яка може отримати правову охорону – повинна не суперечити загальновизнаним принципам моралі (замість принципам гуманності та моралі).
 4. Об’єктами торговельної марки можуть бути і форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.
 5. Чітко врегульовано, що набуття права на торговельну марку, що має міжнародну реєстрацію або визнана добре відомою в Україні, не вимагає засвідчення свідоцтвом.
 6. Також вже не можуть одержати правову охорону й позначення, які:

– зображають або імітують офіційні повні або скорочені назви держав чи міжнародні літерні коди держав. Лише колегіальний орган Мінекономрозвитку може дати дозвіл на включення офіційної назви України та/або її коду до торговельної марки як елементів, що не охороняються;

– складаються лише з позначень, що є загальновживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів та послуг;

– можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження;

– відтворюють назву сорту рослин, зареєстрованого чи заявленого на реєстрацію в Україні або якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке позначення, і якщо заявлене позначення стосується сорту рослин того самого або спорідненого виду;

– містять географічні позначення, зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні або яким надана правова охорона, відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, а якщо заявлено пріоритет – до дати пріоритету для таких самих або споріднених з ними товарів, якщо під час використання заявленого позначення використовується репутація географічного зазначення та/або заявлене позначення вводить в оману щодо особливої якості, характеристик та дійсного походження товару тощо.

 1. Тепер можна подавати заявку на реєстрацію ще й в електронній формі.
 2. Будь-яка особа протягом трьох місяців від дати публікації в Бюлетені відповідно відомостей про заявку або міжнародну реєстрацію торговельної марки чи територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну, здійснене після міжнародної реєстрації, може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки чи дії міжнародної реєстрації в Україні щодо невідповідності наведеного позначення умовам надання правової охорони.

ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ

 1. Правова охорона промислового зразка (наприклад, етикетки) засвічується вже не патентом, а свідоцтвом.
 2. Правову охорону отримає промисловий зразок, що не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам гуманності і моралі та відповідає критеріям охороноздатності. Останні також чітко прописані у ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»
 3. Промисловим зразком може бути зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням.
 4. Промисловий зразок може одержати правову охорону як зареєстрований (строк чинності майнових прав – 5 років, замість 10-ти, від дати подання заявки, загальний строк не може перевищувати 25-ти років) або незареєстрований промисловий зразок (строк правової охорони – 3 роки від дати доведення до загального відома).
 5. Обсяг правової охорони, що надається на зареєстрований промисловий зразок, визначається не сукупністю суттєвих ознак, а зображенням промислового зразка.
 6. Також можна подавати заявку на реєстрацію ще й в електронній формі.

Реформи ці – передбачувані, а от які будуть наслідки – побачимо. Принаймні, на судову практику точно очікують зміни, почати формувати які ми можемо з Вами вже сьогодні.

Наталія Брожко,
Партнер, адвокат Адвокатської фірми «Єфімов та партнери»