Позичка транспортного засобу кільком підприємствам одночасно

Сьогодні поговоримо про договори. А саме про договір позички транспортного засобу декільком підприємствам одночасно.

Згідно з ч.1 ст.827 ЦК України за договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов’язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку. До договору позички також застосовуються положення глави 58 ЦК України Найм (Оренда) (за ч.3 ст.827 ЦК України). Водночас ключовою відмінністю позички від оренди є безоплатний характер передання речі у користування. Саме факт безоплатного передавання речі у користування і має бути належно зафіксований у договорі позички, в іншому випадку річ по суті передаватимуть в оренду.

Що стосується форми договору позички, то відповідно до ч.4 ст.828 ЦК України договір позички транспортного засобу (крім наземних самохідних транспортних засобів), в якому хоча б однією стороною є фізична особа, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Отже, ЦК України містить пряму вказівку про обов’язок нотаріального посвідчення договорів позички транспортних засобів.

Виконання вказаного обов’язку також підтримують податківці, адже внаслідок того, що до договору позички застосовуються положення про найм та оренду з глави 58 ЦК України, на цей договір поширюватимуться й умови ч.2 ст.799 ЦК України, за якою договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню. Про це вказує й пп.3.1 п.3 глави 1 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5 (далі – Порядок №296/5), за яким договори найму (оренди) транспортного засобу за участю фізичної особи підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню. Таку позицію податківців підтверджує й лист ДФС України від 22.11.2016 №12487/З/99-99-13-01-02-14.

Щодо укладення договору позички транспортного засобу з двома підприємствами одночасно, то згідно зі ст.540, 541 ЦК України якщо у зобов’язанні беруть участь кілька кредиторів або кілька боржників, кожний із кредиторів має право вимагати виконання, а кожний із боржників повинен виконати обов’язок у рівній частці, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства. Солідарний обов’язок або солідарна вимога виникають у випадках, встановлених договором або законом, зокрема у разі неподільності предмета зобов’язання.

Тобто законодавчого обмеження на укладення договору позички щодо однієї речі, визначеної індивідуальними ознаками, декільком користувачам немає. Надання транспортного засобу в користування двом пов’язаним підприємствам одним позичкодавцем одночасно спричинить виникнення у них солідарного зобов’язання: повернути через певний час транспортний засіб у такому ж стані позичкодавцеві.

Отже, власник транспортного засобу може виступати позичкодавцем для пов’язаних підприємств та надавати річ їм у користування одночасно, що спричинить виникнення солідарного зобов’язання для вказаних підприємств. А укладений в письмовій формі договір позички між цими особами підлягатиме нотаріальному посвідченню, якщо вказаний транспортний засіб не охоплюватиметься поняттям «наземного самохідного транспортного засобу».

А про інші особливості укладення договору позички транспортного засобу Ви можете дізнатися, замовивши нашу консультацію!

Нехай нічого не стає на заваді! Бережіть себе!

Вікторія Шелест,
юристка

Підписатись на Моніторинг