Дебіторська заборгованість як внесок до статутного капіталу

Сайт “Ліга Закон”:  https://interbuh.ligazakon.net/article?id=144403&edition=100 

У цій статті розглянемо можливість внеску до статутного капіталу дебіторської заборгованості.

Детальніше ознайомитися можна на сайті Ліга Закон за посиланням вище, або написавши листа автору oleksasndr.yefimov@yefimov-partners.com

Валюта й повернення частки у статутному капіталі

Сайт “Ліга Закон”:  https://interbuh.ligazakon.net/article?id=144320&edition=100 

У цій статті розповімо про те, у якій валюті отримає свою частку нерезидент у разі виходу з ТОВ.

Детальніше ознайомитися можна на сайті Ліга Закон за посиланням вище, або написавши листа автору oleksasndr.yefimov@yefimov-partners.com

Додатковий внесок в іноземній валюті до статутного капіталу

Сайт “Ліга Закон”:  https://interbuh.ligazakon.net/article?id=144343&edition=100

У цій статті поговоримо про процедуру збільшення статутного капіталу через додаткові внески в іноземній валюті.

Детальніше ознайомитися можна на сайті Ліга Закон за посиланням вище, або написавши листа автору oleksasndr.yefimov@yefimov-partners.com

Орендоване майно як внесок до статутного капіталу

Сайт “Ліга Закон”:  https://interbuh.ligazakon.net/article?id=144350&edition=100

У цій статті поговоримо про можливість внеску до статутного капіталу орендованим майном.

Детальніше ознайомитися можна на сайті Ліга Закон за посиланням вище, або написавши листа автору oleksasndr.yefimov@yefimov-partners.com

 

Інвентаризація без матеріально-відповідальної особи: чи можна?

Сайт “UTEKA”:   https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-xozyajstvennye-operacii-9-inventarizaciyabez-materialno-otvetstvennogo-lica-mozhno-li

Може так статися, що матеріально відповідальна особа (наприклад, завідувач складом) раптово захворіла і перебуває на лікарняному. Проте життя на підприємстві не зупиняється, рух матеріальних цінностей треба продовжувати. Як вчиняти в такій ситуації? Чи може матеріально відповідальна особа підписатись в інвентаризаційній відомості пізніше, коли вийде з лікарняного? Чи можна її замінити представником по довіреності?

Ст.10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV вказує на те, що об’єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим згідно з законодавством.

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань затверджено наказом МФУ від 02.09.2014 № 879, зареєстрованим в МЮУ 30.10.2014 за № 1365/26142 (далі – Положення). Стосовно обов’язковості проведення інвентаризації Положення у п.4 Розділу І вказує на те, що проведення інвентаризації є обов’язковим, у тому числі, у разі зміни матеріально відповідальних осіб, на день приймання-передачі справ в обсязі активів, які знаходяться на відповідальному зберіганні. Цілком логічним є припущення про те, що завідувач складом є матеріально відповідальною особою і з ним укладено договір про повну матеріальну відповідальність. Тож далі виходитимемо саме з цього.

Відповідно до Розділу ІІ Положення інвентаризаційна комісія створюється розпорядчим документом керівника підприємства. До неї можуть входити представники апарату управління підприємства, бухгалтерської служби (представники аудиторської фірми, централізованої бухгалтерії, суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку на підприємстві на договірних засадах) та досвідчених працівників підприємства, які знають об’єкт інвентаризації, ціни та первинний облік (інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, товарознавці, економісти, бухгалтери). Інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства (його заступник) або керівник структурного підрозділу підприємства, уповноважений керівником підприємства. У тих випадках, коли бухгалтерський облік ведеться безпосередньо керівником підприємства, інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства самостійно.

За рішенням керівника підприємства до складу інвентаризаційної комісії можуть бути включені члени ревізійної комісії господарського товариства.

Згідно з п.2.4. Розділу ІІ Положення матеріально відповідальні особи не включаються до складу робочої інвентаризаційної комісії для перевірки активів, що знаходяться у них на відповідальному зберіганні. А відповідно до п.7. Розділу ІІ Положення матеріально відповідальні особи дають в інвентаризаційному описі розписки про те, що до початку інвентаризації всі прибуткові та видаткові документи на активи здані в бухгалтерію, що всі цінності, які надійшли під їх відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані.

Інвентаризація проводиться повним складом інвентаризаційної комісії (або робочої інвентаризаційної комісії, у разі її створення) та у присутності матеріально відповідальної особи. (п.1. Розділу ІІ Положення).

На підприємстві, де через великий обсяг робіт проведення інвентаризації не може бути забезпечено однією комісією, для безпосереднього проведення інвентаризації  у місцях зберігання та виробництва розпорядчим документом керівника підприємства створюються робочі інвентаризаційні комісії. При цьому матеріально відповідальні особи не включаються до складу робочої інвентаризаційної комісії для перевірки активів, що знаходяться у них на відповідальному зберіганні (п.2.4. Розділу ІІ Положення).

Отже, враховуючи зазначене вище, слід дійти висновку про те, що завідувач складом, як матеріально відповідальна особа, не може бути включеним до складу робочої інвентаризаційної комісії, а його присутність під час інвентаризації на складі є обов’язковою.

Звідси наступний висновок: порушення вказаних правил може бути підставою для неприйняття результатів такої інвентаризації як юридично значимої. Якщо, наприклад, питання стане про доказову силу такої інвентаризації у кримінальному чи іншому судовому провадженні, то порушення вказаних правил, а саме відсутність завідувача складом під час інвентаризації матиме наслідком недопустимість акту інвентаризації як письмового доказу, а отже й втрату ним доказової сили.

Детальніше на сайті UTEKA або зв’яжіться зі мною: oleksandr.yefimov@yefimov-partners.com

Автор: Олександр Єфімов,
Керуючий Партнер, доктор філософії права, доцент, адвокат, аудитор, член Науково-консультативної ради Верховного Суду